Thứ Sáu sau Lễ Tro

Suy niệm I-sai-a 58:1-9

 

Cách ăn chay mà Ta ưa thích là thế này  (I-sai-a 58:6)

 

          Trong số ba việc làm đạo đức chúng ta chú trọng đến trong mùa Chay – cầu nguyện, ăn chay và làm phúc bố thí – thì việc sau cùng là thách đố nhất.  Đang khi nhiều người chúng ta tặng tiền bạc cho người thiếu thốn, thì điều khó hơn đó là tìm những cơ hội để đích thân phục vụ người nghèo.

          Thường thì chúng ta bắt đầu mùa Chay với một ước ao chân thành là giúp đỡ người nghèo, nhưng cách nào đó mùa Chay đi qua rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm ra cách phục vụ họ.  Hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba mùa Chay, chúng ta vẫn còn nhiều thì giờ để có một quyết định cụ thể về điều chúng ta sẽ làm!

          Bạn đã chắc chắn bắt đầu từ đâu chưa?  Có thể một cú điện thoại cho văn phòng giáo xứ sẽ là bước khởi đầu.  Hãy hỏi họ xem bạn có thể giúp cho chiến dịch quyên góp quần áo, lương thực cho người nghèo hoặc cho tổ chức bác ái Vinh-sơn không?  Không phải chỉ là cho đi một quà tặng, dĩ nhiên đó là việc tốt, nhưng hãy tìm cơ hội để giúp bạn trực tiếp gặp gỡ với những người kém may mắn hơn bạn.  Đó là lúc tâm hồn bạn thay đổi, khi bạn nhìn vào mắt những người mà bạn đang phục vụ và nhận ra họ là người anh chị em của bạn.

          Nếu trước tiên bạn không nhận thấy gì thì cứ tiếp tục.  Bạn hãy coi thông tin của giáo phận hoặc thăm trang nhà của những cơ quan bác ái địa phương để xem người ta có cần những người làm thiện nguyện không.  Biết đâu đấy.  Có thể bạn sẽ biến dịp này thành một công việc lâu dài sau khi mùa Chay đã qua.  Trước hết, Chúa Giê-su nhắc nhở bạn rằng người nghèo thì chúng ta luôn có ở bên cạnh, chứ không phải chỉ trong mùa Chay này đâu!

          Đoạn Kinh Thánh hôm nay trích sách I-sai-a là một nhắc nhở sống động rằng Chúa Giê-su đang nhìn vào những động lực bên trong trái tim chúng ta hơn là vào những hoạt động bề ngoài.  Người rất thích điều ấy khi chúng ta ăn chay, Người cũng tìm kiếm những người đang giúp cho những kẻ bị áp bức được giải phóng, chia sẻ cơm bánh với người đói khát, cung cấp nơi ở cho người tứ cố vô thân và quần áo cho những người trần truồng (I-sai-a 58:6-7).  Thêm vào nữa, nếu chúng ta làm điều này, thì Chúa hứa rằng:  “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành… Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời;  ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại:  ‘Có Ta đây!’” (58:8-9).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn phục vụ Chúa nơi những người nghèo và thiếu thốn trong mùa Chay này!  Xin Chúa giúp con tìm ra cách thực tiễn để gặp gỡ Chúa khi con đến với những người kém may mắn trong cộng đồng của con”.