Thứ Tư lễ Tro

Suy niệm Giô-en 2:12-18

 

Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi Người từ bi và nhân hậu.  (Giô-en 2:13)

 

          Nào, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu mùa Chay chưa?  Bạn đã quyết định sẽ hy sinh bỏ đi thứ gì?  Bạn đã chuẩn bị một chương trình mới và đàng hoàng để tham dự Thánh lễ và cầu nguyện chưa?          Bạn đã quyết định sẽ dành bao nhiêu tiền để giúp người nghèo?  Bạn đã làm đầy đủ chưa?  Hoạch định đầy đủ chưa?  Dốc tâm đầy đủ chưa?

          Nếu tất cả những câu hỏi này làm cho bạn lo lắng, hãy bình tĩnh.  Điều cuối cùng ai cũng muốn làm, đó là biến mùa ân sủng này thành một bản danh sách những điều phải làm!

          Nếu bạn muốn tìm đúng sắc thái và tâm điểm của mùa Chay này, bạn không cần phải kiếm ở đâu khác ngoài bài đọc thứ nhất hôm nay.  Cha bạn trên trời là Đấng từ bi và nhân hậu.  Người đang kêu gọi bạn bước tới để Người có thể chúc lành cho bạn.  Phải, có “ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van”, nhưng lý do không phải vì sợ hoặc lo lắng (Giô-en 2:12).  Những việc ấy chỉ có mục đích làm sống dậy một tâm hồn muốn biết sâu xa hơn thế nào là tự do khỏi tội lỗi và sợ hãi, một tâm hồn tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa hơn.

          Đây là chìa khóa đi tìm Chúa trong mùa Chay này:  một trái tim mềm mại.  Vì thế chúng ta được khích lệ hãy ăn chay, cầu nguyện và bố thí trong mùa này.  Những việc làm này giúp tâm hồn chúng ta chuẩn bị đón nhận những ơn lành của Chúa.  Chúng ta không làm những việc ấy nhằm chứng minh về mình trước mặt Chúa và để thuyết phục Người chúc lành cho chúng ta.  Nhưng chúng ta làm bởi vì nó giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa.  Chúng ta làm vì nó có thể thay đổi tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta nên giống Chúa Giê-su hơn.

          Trong bốn mươi ngày tiếp đến đây, chúng ta sẽ có cơ hội khám phá ra Cha chúng ta trên trời là Đấng nhân ái và từ bi.  Chúng ta sẽ có rất nhiều dịp để đáp lại ân sủng và lòng thương xót của Người, qua việc thống hối, quảng đại, thờ phượng, tha thứ, và những hành vi phục vụ.  Vậy chúng ta hãy cố gắng hết sức giữ trái tim mềm mại và mở ra cho Chúa, bởi vì đó chính là lúc những thay đổi sẽ thực sự xảy ra.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kêu gọi con đến với Cha trong mùa Chay này.  Nhờ Thánh Thần Cha dẫn dắt, xin giúp con biết làm cho trái tim mình mềm mại để hướng về Cha và những người sống chung quanh con”.