Thứ Ba tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  (Mát-thêu 6:10)

 

          Khi còn trẻ, bạn có thích nghe những câu chuyện đầu tiên cha mẹ hoặc ông bà kể lại họ đã lớn lên như thế nào không?  Dường như lúc ấy bạn có thể hình dung ra ngôi nhà của họ vì lối mô tả sống động những năm tháng thời tuổi trẻ chứ?  Phải, Chúa Giê-su cũng có một câu chuyện đầu tiên về nơi Người đã từ đó mà đến:  trời hoặc thiên đàng.    

          Khi nói về trời, Chúa Giê-su không nói đến một thực tại xa vời, nhưng là một nơi đích thực là nhà của Người.  Người nói về một thực tại ở gần Người giống như thế giới ở bên cạnh chúng ta.  Chúa Giê-su biết thiên đàng như là một nơi không còn đau đớn, khóc than và cái chết nữa (Khải Huyền 21:4).  Người biết thiên đàng như là nơi có niềm vui và bình an vĩnh cửu.  Người thường nói đến những phần thưởng được tích chứa trên thiên đàng dành cho người công chính (Mát-thêu 5:12; 6:20; 19:21).  Lý do chính khiến Người trở thành người phàm là để làm chứng cho thực tại thiên đàng và dọn đường cho mọi người được ở với Người tại đó.

          Trong tất cả những lời giảng của Người cũng như trong các phép lạ và hành động tha thứ, Chúa Giê-su tìm cách giúp người ta ý thức niềm hy vọng:  trời đã bị xé ra để đến với đất và đời sống vĩnh cửu giờ đây đã hiện ra ở chân trời rồi!  Qua sự chết và phục sinh của Người, Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa.  Người đã đem chúng ta đến gần Cha trên trời và làm cho chúng ta có thể trở nên các công dân nước trời.  Hơn thế nữa, nhờ ân huệ Thánh Thần, Người đã làm cho thiên đàng trở thành một thực tại hiện diện đối với chúng ta.  Mỗi ngày chúng ta đều có thể cảm nghiệm mình chạm đến thiên đàng khi Thánh Thần tuôn đổ tình yêu Thiên Chúa vào trong tâm hồn chúng ta (Rô-ma 5:5).

          Vậy điều này có nghĩa gì khi chúng ta cầu nguyện:  “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”?  Tin Mừng, đó là ý nghĩa!  Điều ấy có nghĩa là chúng ta gắng hết sức thực thi ý Chúa mỗi ngày, tức là chúng ta đang uốn mình đi theo nước trời.  Điều ấy có nghĩa là thực tại và phần thưởng nước trời sẽ tuôn tràn vào đời sống chúng ta.  Điều ấy có nghĩa là chúng ta có thể cảm nghiệm được ở ngay đây và ngay lúc này mọi ơn lành, ân huệ và ân sủng Chúa đã tích trữ cho chúng ta ở trên trời!

 

          “Lạy Cha, xin Cha dạy con biết yêu mến thiên đàng như là nhà mới và nơi vĩnh cửu của con”.