Thứ Bảy tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:43-48

 

Hãy yêu kẻ thù… Hãy nên hoàn thiện.  (Mát-thêu 5:43-48)

 

          Trời ơi!  Đó là một mệnh lệnh quá cao vời, có phải không?  Nhưng bạn đừng lo.  Chúa Giê-su không muốn bạn phải một mình thực hiện điều này đâu.  Người biết việc yêu thương mọi người như Chúa yêu thương, nhất là yêu thương những người bất đồng với bạn, là điều vượt quá khả năng mỗi người chúng ta.  Người biết rằng chúng ta hy vọng nhiều nhất mong thực thi được điều ấy, đó là khi chúng ta dành thì giờ sống trong sự hiện diện của Người, để Người đổ đầy tràn vào tâm hồn chúng ta lòng thương xót, cảm thông, kiên nhẫn và tình yêu của Người.

          Đây là điều có thể bạn không nghĩ đến ngay:  nếu muốn yêu kẻ thù, bạn hãy cầu nguyện cho chính mình trước đã.  Không phải cầu nguyện để trúng xổ số hoặc trả hết nợ.  Nhưng bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan và kiên nhẫn;  sự êm ái và dịu dàng;  sức mạnh và tự chủ;  và này, xin cho được thêm tình yêu của Thiên Chúa.

          Tất cả chúng ta đều cần Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết phản ứng giống như Chúa Cha phản ứng.  Bạn hãy dành thì giờ cho Người và cầu xin Người dạy dỗ bạn về những tình huống bạn phải đối phó.  Những thử thách của bạn là độc đáo đối với con người của bạn.  Chúng không phải là những thử thách của người phối ngẫu, cha mẹ, hàng xóm của bạn hay của bất cứ người nào khác.  Cho nên Chúa có những đáp trả đặc biệt dành riêng cho bạn mà thôi.

          Sau khi đã cầu nguyện cho chính mình, bạn hãy cầu nguyện cho kẻ thù của bạn.  (Bạn không cần phải tìm xem ai là “kẻ thù”.  Có rất nhiều người chung quanh bạn mang cái danh hiệu đó).  Luôn luôn là một ý tưởng hay nếu bạn tiếp xúc với tình yêu Thiên Chúa yêu thương bạn trước khi bạn muốn trải tình thương ấy đến người khác!  Bạn có thể nhận ra mình đang chuyển cầu cho họ với một lòng nhân ái, hiểu biết hoặc kiên nhẫn hơn.  Bạn có thể cảm thấy như Chúa đang chuyển bạn đến thực hiện một cử chỉ ưu ái nào đó đối với kẻ thù ấy.  Bạn cũng có thể cảm thấy Chúa đang ban cho bạn một lòng cảm thông sâu xa hơn đối với người ấy.  Chúa có óc sáng tạo vô cùng phong phú, cho nên bạn hãy sẵn sàng để cho Người chuyển bạn sang những hướng đi bất ngờ!

          Chúa Giê-su không ban ra một lệnh truyền bất khả thi.  Trái lại, Người đưa ra một mệnh lệnh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để giúp bạn phát huy sao cho giống như Người.  Ngay bây giờ, Người đang sẵn sàng ban cho bạn bất cứ điều gì bạn cần để yêu thương “kẻ thù”.  Vậy bạn sẽ luôn sẵn sàng đón nhận ngay chứ?  Không dễ đâu.  Nhưng bạn sẽ lớn lên trong tình yêu và sự hoàn thiện của Người khi bạn cứ cố gắng, rồi cố gắng và cố gắng nữa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết tình yêu của Chúa để con có thể bắt đầu yêu kẻ thù của con.  Xin Chúa giúp con trở nên hoàn thiện như Chúa Cha là Đấng hoàn thiện!”