Thứ Năm tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 7:7-12

 

Cứ xin… cứ tìm… cứ gõ cửa.  (Mát-thêu 7:7)

 

          Christopher Columbus.  Ferdinand Magellan.  Vasco Da Gama.  Những người này được coi là các nhà thám hiểm vĩ đại nhất lịch sử.  Nhưng điều gì đã giúp họ dám vượt đại dương bao la với đầy rủi ro để đạt tới mục đích?  Hầu hết là do họ quyết tâm muốn thành công, bất chấp điều gì.  Cũng đòi họ phải có đầy lòng tin nữa.  Họ đã phải tin vào con tàu của họ, vào dụng cụ hải hành và bản đồ, rồi cuối cùng là tín thác vào Thiên Chúa.

          Đây là một thái độ Chúa Giê-su đòi chúng ta phải có khi cầu nguyện.  Bởi vì có một mức độ rõ ràng về sự bền chí hàm ẩn trong lời khuyên của Chúa Giê-su dành cho chúng ta hôm nay:  hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa.  Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng không những chúng ta hãy xin Chúa điều này điều kia, mà còn phải tích cực tìm kiếm Chúa qua những điều ấy nữa.  Thực vậy, Người muốn chúng ta hãy gõ ngay cửa trước nhà Người!  Người bảo chúng ta hãy kiên trì.  Chúng ta không thể bỏ cuộc chỉ vì chúng ta không thấy được những kết quả trước mắt.  Chúng ta cần phải tiếp tục xin, tìm và gõ cửa.

          Điều này có nghĩa là lòng tín thác phải nằm ở tâm điểm của cầu nguyện – tín thác dựa trên việc biết Chúa chăm sóc cho chúng ta như thế nào.  Đó là tín thác vào lời Chúa hứa:  “Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy bất cứ điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Gio-an 14:14).  Đó là tín thác đặt nền tảng trên sự kiện Chúa Cha yêu thương chúng ta đến nỗi đã sai Con Một đến để chết bằng một cái chết của kẻ có tội thay cho chúng ta.  Đó là sự tín thác bảo chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ không khi nào bỏ rơi chúng ta.  Người là Cha chúng ta chứ không chỉ là Đấng tạo dựng chúng ta, nên Người không đưa ra con rắn khi con cái Người xin cá!

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy sử dụng một bí quyết của các nhà thám hiểm vĩ đại.  Có thể bạn đã tìm kiếm một điều gì đó từ lâu rồi – có lẽ một việc làm hoặc được khỏi bệnh tật.  Đừng ngã lòng!  Sự bền chí của bạn sẽ được bù đắp khi bạn đến gần Chúa hơn – rồi Người cũng đến gần bạn hơn.  Vậy bạn hãy để lại những lo lắng của bạn cho Người.  Nếu như Người không đáp lại lời cầu xin của bạn theo cách bạn hy vọng thì Người sẽ nhậm lời theo cách nào tốt nhất cho bạn.  Điều duy nhất Người không thể làm, đó là xin được gặp bạn, vì phần này là tùy thuộc ở bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu nguyện với lòng kiên trì và với lòng tin vào tình yêu và sự chăm sóc của Chúa.  Xin Chúa giúp con tín thác rằng Chúa luôn ở với con, bất kể trong thử thách nào”.