Thứ Sáu tuần I mùa Chay    

Suy niệm Mát-thêu 16:13-19

Lễ lập Tông Tòa thánh Phê-rô tông đồ

 

Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.  (Mát-thêu 16:16)

 

          Đôi khi chỉ một chút thông tin giữ kín trong lòng cũng tạo nên một khác biệt lớn.  Giả sử bạn cất một lời chào thân thiện với người hàng xóm, nhưng chỉ nhận lại được một cái cau mày.  Bạn bực mình.  Cho đến khi bạn hay là đứa con của người hàng xóm ấy đang ngã bệnh nặng.  Chẳng phải thông tin ấy sẽ thay đổi mọi sự hay sao?  Trái tim bạn dậy lên lòng cảm thông, rồi bạn muốn đến với họ, qua cầu nguyện, khích lệ, giúp đỡ thực tiễn…!  Chỉ một mẩu thông tin cũng đủ để mở mắt bạn nhận ra một thực tại bạn đã không thể nhận ra trước đây.

          Có một điều gì đó giống như thế đã xảy ra tại Xê-da-rê Phi-líp-phê.  Đó chính là một thông tin quan trọng trước đây đã được giữ kín:  Chúa Giê-su là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”!  Hơn thế nữa, nguồn thông tin này lại còn quan trọng hơn:  nó được nói lên “không phải phàm nhân mặc khải”, nhưng bởi chính Thiên Chúa Cha (16:17).

          Trải qua ngày tháng, điều Thiên Chúa mặc khải về căn tính giấu ẩn của Chúa Giê-su đã thay đổi mọi sự đối với Phê-rô.  Hiểu biết của ông về Thiên Chúa, những mối quan hệ, cái nhìn về thế giới, lối sống của ông, tất cả không còn như cũ nữa.  Ngay cả cái nhìn về bản thân Phê-rô cũng vậy.  Bởi vì cũng trong dịp này, Chúa Giê-su đã tỏ lộ một mẩu thông tin giấu ẩn về Phê-rô:  “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mát-thêu 16:18).  Ngay từ thời đầu, Giáo Hội đã mừng biến cố tuyển chọn Phê-rô làm mục tử đứng đầu đoàn chiên của Chúa trong ngày lễ kính Tông Tòa thánh Phê-rô.

          Chúa không muốn giữ việc mặc khải này như một bí mật giữa Người với ông.  Không, nhưng Người muốn điều này được chia sẻ luôn luôn cho mọi người cho đến ngày tận thế.  Như vậy, qua tác vụ của Phê-rô và những đấng kế vị, tin mừng này được truyền đến chúng ta.  Điều này cũng xảy đến với từng người chúng ta nữa, vì ở đây Chúa Giê-su cũng hỏi mỗi người:  “Còn con, con bảo Thầy là ai?  Con có nhận Thầy là Chúa của đời con không?”

          Thêm một điều nữa.  Không phải chỉ có Phê-rô mới cần biết được ý định của Chúa khi Người dựng nên ngài để là ai và làm gì.  Ở mỗi bước đường đời, chúng ta cũng cần sự mặc khải, dẫn dắt và khích lệ của Chúa.  Cho nên bạn đừng sợ phải hỏi Chúa Giê-su:  “Còn Chúa, Chúa bảo con là ai?”  Câu trả lời của Người cũng sẽ làm cho đời bạn thay đổi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tuyên xưng Chúa là Chúa!  Xin cho tất cả con người con đều mang những dấu ấn nói lên chân lý này”.