Thứ Tư tuần I mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 11:29-32

 

Chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.  (Lu-ca 11:29)

 

          Những khuôn mặt của quần chúng có khuynh hướng nói thành thực trong những cuộc hội họp nhỏ và riêng tư gồm những người ủng hộ họ.  Tuy nhiên khi xuất hiện trước đám đông dân chúng, họ phải vẽ mày vẽ mặt và dùng những ngôn từ mị dân.  Nhưng điều ấy không gặp nơi Chúa Giê-su đâu!  Khi nhìn thấy dân chúng càng lúc càng đông, Người đã quyết định thách đố đám thính giả của Người.  Họ đang tìm kiếm một dấu lạ siêu nhiên, nhưng Người lại kêu gọi họ hãy sám hối và trở lại.

          Rõ ràng Chúa Giê-su rất quảng đại khi làm phép lạ.  Qua suốt cuộc đời công khai, Người đã chữa lành không biết bao nhiêu người, trừ quỷ và còn cho người chết sống lại nữa.  Nhưng Người đã thực hiện những phép lạ này không phải để làm thỏa mãn tính tò mò của dân chúng.  Người thực hiện để tỏ ra tình yêu và quyền lực của Chúa Cha và Người thực hiện để đáp lại lòng tin của họ.  Tuy nhiên trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su có thể nói rằng những người trong đám dân chúng này còn phải mở lòng ra hơn nữa, chứ không cần phải chứng kiến thêm một phép lạ nữa.

          Vậy Chúa Giê-su nói với họ về những cư dân thành Ni-ni-vê, những người đã sám hối khi ông Giô-na kêu gọi họ bỏ đàng tội lỗi và quay về với Chúa.  Mặc dù dân thành Ni-ni-vê là dân ngoại và mặc dù ông Giô-na là một ngôn sứ không mấy hăng say, nhưng dân chúng đã chấp nhận lời ông rao giảng và thực hiện một cuộc sám hối công cộng rất ấn tượng.  Khi nhắc lại câu chuyện Cựu Ước này, Chúa Giê-su cho thấy rõ là “dấu lạ” lớn lao nhất Người có thể ban cho họ không phải là một phép lạ ngoạn mục, nhưng là dấu chỉ nói lên lòng hối cải và những cuộc sống đã được thay đổi.

          Hôm nay Chúa Giê-su cũng nói cho chúng ta cùng một sứ điệp ấy, và đôi khi Người nói trực tiếp và rất rõ ràng.  Bạn đừng lánh mặt đi khi Người nói nhé!  Trái lại, hãy để cho sứ điệp của Người đưa bạn đến với bí tích Hòa giải.  Bạn hãy đi xưng tội để Chúa có thể chiếu tỏa ánh sáng Người trên bất cứ bóng tối nào đang chập chờn trong tâm hồn bạn.  Bạn hãy mở lòng ra với Người, tin rằng Người yêu thương bạn thật nhiều đến nỗi không thể để cho bạn cứ lún sâu mãi.  Lời kêu gọi hãy sám hối không phải là lời Người trách mắng, nhưng là mời gọi bạn đồng hành với Người.  Đó là lời mời gọi sống cuộc sống mới.  Thực sự bạn không cần một dấu lạ nào khác, phải không?  Bạn cứ xưng thú tội lỗi của mình ra.  Cứ ôm chặt lấy lòng từ bi của Người.  Làm như vậy, bạn sẽ gặp thấy nhiều hơn cả bình thường những dấu lạ nói lên sự hiện diện của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy làm cho con thành một dấu chỉ để đem người ta đến với Chúa.  Con muốn sống lòng từ bi của Chúa để người khác có thể thấy và tin Chúa.