Chúa Nhật tuần II mùa Chay

Suy niệm Phi-líp-phê 3:17-4:1

 

Anh em là niềm vui và vinh dự của tôi… Anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.  (Phi-líp-phê 4:1)

 

          Thánh Phao-lô không chỉ say mê về đức tin của ngài, nhưng ngài còn được giáo dục đến nơi đến chốn nữa.  Ngài đã miệt mài học hỏi Kinh Thánh Cựu Ước cũng như luật Do-thái và luật Rô-ma nữa.  Ngài thông thạo nhiều ngôn ngữ và cũng là người tranh luận rất giỏi.  Nhưng mặc cho tất cả những thành công ấy, Phao-lô vẫn coi những người mà ngài phục vụ như là “vinh dự” đích thực của ngài.  Mỗi người dù có trình độ học thức hay không, dù giàu hay nghèo, Do-thái hay Hy-lạp, đều có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim ngài.  Trong bài đọc thứ hai hôm nay, khi thánh Phao-lô khích lệ các bạn hữu ngài tại Phi-líp-phê hãy đứng vững, ngài không thể không nói với họ rằng ngài hết sức trân trọng họ.

          Nếu những người tín hữu này là các hạt châu gắn trên triều thiên của thánh Phao-lô, thì tất cả chúng ta còn hơn như thế nữa trên triều thiên của Chúa Giê-su!  Mỗi người chúng ta, bất kể những thành công, tài năng, thân thế hoặc địa vị xã hội, sẽ là một kho báu đối với Chúa.  Người coi mỗi người chúng ta, phải, kể cả bạn nữa, đều xứng đáng để Người dành thì giờ và năng lực cho họ.  Thực vậy, đối với Người, bạn có giá trị đến nỗi Người đã hóa thành người phàm và tự nguyện đổ máu ra để đem bạn về lại cho Chúa Cha.

          Cứ nghĩ rằng chúng ta thật có giá trị đối với Chúa Giê-su là đã có thể giúp chúng ta đứng vững giống như tín hữu Phi-líp-phê rồi.  Cứ biết rằng Chúa muôn loài coi chúng ta thật quan trọng cũng đủ làm cho chúng ta được mạnh mẽ trong cuộc chiến chống trả cám dỗ rồi.  Những tư tưởng ấy có thể cho chúng ta thấy phẩm giá lớn lao của chúng ta trong Chúa Ki-tô.  Chúng có thể giúp chúng ta xác tín rằng chúng ta không cần phải có một cảm nghiệm rõ rệt hơn về tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.  Nếu Chúa Giê-su coi mỗi người chúng ta đáng giá đến nỗi Người chết cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta cũng có thể coi Người xứng đáng để chúng ta sống cho Người!

          Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ nghe câu chuyện Chúa Giê-su biến đổi hình dạng.  Khi dự Thánh lễ, bạn hãy tưởng tượng như bạn đang ở trên núi với Chúa Giê-su.  Bạn hãy bảo mình rằng Người đã trải qua kinh nghiệm thập giá để bạn được biến đổi hình dạng với Người ở trên trời.  Bạn có giá trị vô biên với Chúa.  Chắc chắn bạn có thể đứng vững vì Người yêu thương bạn!

 

          Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thấy con quý giá đối với Chúa như thế nào”.