Thứ Sáu tuần II mùa Chay

Suy niệm Sáng Thế 37:3-4,12-13 17-28

 

Thằng chiêm bao đang đến kìa!  (Sáng Thế 37:19)

 

          Qua nhiều cách, Giu-se là kẻ ngây thơ vô tội.  Tuổi đời mười bảy năm, cậu đã được che chở và đầy tràn lòng yêu thương cũng như đối xử đặc biệt của cha cậu. Có lẽ cậu nghĩ rằng hết mọi người trên thế giới này cũng yêu thương cậu như thế.  Nhưng tính ngây thơ ấy đã gây rắc rối cho cậu khi cậu nói với các anh mình về những giấc mơ của mình và khoe với họ cái áo choàng thật đẹp cha cậu đã cho cậu.  Có lẽ cậu không ngờ là họ cảm thấy bị xúc phạm, dầu gì cậu cũng là ấm tử!

          Mặc dù bị các anh đánh đập và bán đi làm nô lệ, Giu-se đã không bỏ việc tuân giữ các giới răn của Chúa.  Ngay cả lúc cậu bị cáo gian và bị bỏ tù oan về tội sàm sỡ bà vợ của ông chủ, cậu vẫn bám chặt lấy Thiên Chúa.  Đang khi bị giam trong ngục, tài giải đoán các giấc mơ đã khiến cho vua Pha-ra-ô biết đến cậu, nên cuối cùng nhà vua đã thả cậu ra và còn đưa cậu lên địa vị đứng thứ hai sau ông.  Cũng như Giu-se đã tin, Thiên Chúa đã rút ra từ cái xấu một điều tốt cho cậu.  Rồi không những cho cậu, mà còn cho cả những người chung quanh cậu nữa. Trong chức vụ mới, Giu-se đã có thể cứu vớt cả nước Ai-cập lẫn dân Ít-ra-en đến để tránh nạn đói tàn phá.

          Đây là một câu chuyện cổ điển về điều lành điều dữ:  sự tốt lành của Giu-se đối nghịch với điều ác do các anh của cậu đã làm cũng như những người xuất hiện sau này trong câu chuyện.  Câu chuyện này bảo chúng ta rằng mặc dù người ta có thể bị kẹt trong một cuộc chiến không ngừng, thì lòng tốt vẫn luôn chiến thắng điều ác.  Như thánh Phao-lô đã viết trong Rô-ma 8:28:  “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người”.

          Thiên Chúa luôn làm điều tốt cho những ai yêu mến Người.  Chúng ta đừng khi nào để cho những lúc khó khăn khiến chúng ta không đến với Cha chúng ta và xin Người nâng đỡ chúng ta.  Nếu chúng ta luôn tìm cách làm điều tốt và cố gắng tha thứ cho những người làm hại chúng ta, thì phép lạ có thể xảy đến, không những trong cuộc sống chúng ta mà cả những người chung quanh chúng ta nữa.  Vậy chúng ta đừng chạy trốn những lúc khó khăn, trái lại hãy đối diện với chúng bằng đức tin và tín thác vào những lời hứa của Thiên chúa.  Ai biết được đâu là những phúc lành của Chúa đang chờ đợi chúng ta?

 

          “Lạy Cha, con phó thác đời con trong tay Cha.  Khi con lo lắng phải chiến đấu anh dũng, xin Chúa hãy đem con lên và giấu con trong sự hiện diện của Chúa.  Xin giữ cho con được an lành cho đến khi con lại có thể chúc tụng và cảm tạ Chúa”.