Thứ Bảy tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 18:9-14

 

Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm.  (Lu-ca 18:11)

 

          Có khi nào bạn cố gắng có một cái nhìn khách quan về mình không?  Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mô tả hai người và cho thấy sự trái nghịch giữa hai người khi họ tự giới thiệu mình với Thiên Chúa.  Như bạn thấy, lời cầu nguyện của mỗi người đã biểu lộ thật nhiều về việc nhận định bản thân mình.

          Người thứ nhất là một ông Pha-ri-sêu, với lời cầu nguyện chứa đầy cái tôi giống như một bài ca tụng lòng đạo hạnh hơn là một sự dâng kính lên Thiên Chúa.  Rõ ràng đây là một bức biếm họa dùng để thổi phồng thái độ tự cho mình là công chính, điều mà Chúa Giê-su đã từng gặp nơi nhiều kẻ đương thời với Người.

          Người thứ hai là một kẻ thu thuế.  Khi mô tả ông ta trong nghề nghiệp, Chúa Giê-su đã để cho ông tự dán cho mình cái nhãn hiệu là một kẻ thủ đoạn làm tiền.  Tuy nhiên Chúa Giê-su lại nói rằng chính người ngày khi trở về nhà đã được nên công chính.  Tại sao vậy?  Bởi vì ông ta đã thực tế hơn về chính mình:  “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lu-ca 18:13).  Chẳng cần biết người khác nghĩ về mình thế nào, nhưng ông ta biết mình cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.  Rồi vì lời cầu nguyện khiêm nhường ấy, ông đã nhận được điều ông cầu xin.

          Mọi dụ ngôn của Chúa Giê-su đều có một cách thức luôn sống động qua các thế kỷ và dụ ngôn hôm nay cũng vậy.  Ngày nay chúng ta vẫn còn phải vật lộn với việc tự nhận định bản thân mình.  Một số người trong chúng ta bị cám dỗ sử dụng một số thành tích thiêng liêng của mình làm bình phong để khinh thường người khác.  Lại có nhiều người nghĩ ngược lại, là dùng người khác làm lý do tự khinh thường mình.  Nhìn lại những câu chuyện đời của chính mình, mỗi chương sách dường như là một sai lầm, một thất bại, vì chúng ta cảm thấy mình không làm sao đo lường nổi.

          Tuy nhiên khi nhìn vào chính mình, bạn thấy rõ một điều:  Thiên Chúa nhìn bạn theo cách bạn thực sự là con người của bạn.  Người thấy những đức tính tốt và Người thấy những đức tính cần phải sửa đổi hay trau dồi.  Người thấy những điều sâu thẳm đến độ bạn không tài nào nhận ra được.  Nhưng Người vẫn yêu thương bạn, những điểm tối và hết mọi sự thuộc về bạn.

          Vậy bạn hãy thấm nhuần chân lý này:  Thiên Chúa yêu thương bạn với con người hiện tại của bạn.  Lại nữa, Người thấy rõ tiềm năng của bạn.  Người thấy bạn sẽ như thế nào khi bạn hoàn toàn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su – đó là đường lối Người dựng nên bạn.  Vậy bạn hãy cố gắng nhìn mình bằng con mắt của Đấng cứu độ bạn.  Khi bạn nhìn mình như Chúa nhìn, bạn sẽ có thể lãnh nhận được thêm lòng thương xót và ân sủng của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin tỏ cho con biết Chúa thấy gì nơi con và những lúc nào Chúa nhìn vào con”.