Thứ Năm tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 11:14-23

 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.  (Lu-ca 11:20)

 

          Bạn hãy hình dung đám đông khi họ chứng kiến Chúa Giê-su trừ quỷ cho một người câm.  Chắc bạn sẽ nghĩ rằng như vậy cũng đủ để thuyết phục họ nhận biết quyền năng Thiên Chúa của Người.  Nhưng lập tức có mấy kẻ xin Người làm một dấu lạ từ trời, coi như việc Người vừa mới làm chẳng phải là một phép lạ!  Những kẻ khác thì cho rằng Người đã dùng quyền thế của tướng quỷ Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.

          Vậy bạn nghĩ xem ngoài Chúa Giê-su ra ai là kẻ đang tung hoành ở đây?

          Nếu bạn bảo chính là ma quỷ, thì quả thực là đúng.  Ma quỷ thích khuấy lên sự thù nghịch và không tin tưởng.  Nó không muốn bất cứ ai tin vào quyền năng của Thiên Chúa, cho nên nó chơi trò gieo nghi ngờ cho chúng ta.  Nó mang nhiều cái tên khác nhau – Lu-xi-phe, tên xấu xa, cha của sự dối trá, kẻ tố cáo anh chị em – nhưng tất cả chúng đều nhắm mục đích chia rẽ, điều chúng không ngừng cố tạo ra giữa dân Chúa.  Khác hẳn với Chúa Giê-su là Đấng luôn tìm cách quy tụ người ta lại với nhau, mục đích của Xa-tan là gây chia rẽ và phá đổ những mối tương quan.

          Làm sao chúng ta có thể đứng vững trước một kẻ thù khéo léo xảo quyệt như vậy?  Với sức riêng, chúng ta không thể.  Cho nên chúng ta cần phải tin rằng Chúa Giê-su đã đánh bại Xa-tan và tin rằng Người đã cho chúng ta được chia sẻ vào chiến thắng của Người.  Đó là điều thánh Phao-lô muốn nói khi ngài dạy chúng ta hãy vũ trang bằng những khí giới thiêng liêng Chúa đã ban cho chúng ta.  Chúng ta có đầy đủ “toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa” và chúng ta có Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hăng hái dạy bảo chúng ta cách sử dụng những vũ khí ấy (Ê-phê-xô 6:13).

          Đây là một số những vũ khí có thể bạn đã có sẵn.  Trước hết và trên hết, đó là cầu nguyện.  Bạn hãy tìm kiếm sức mạnh do cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, và hãy kêu cầu sức mạnh này cho bạn, gia đình bạn và cả quốc gia của bạn nữa.  Bạn cũng có thể xin các thánh và các thiên thần chuyển cầu cho bạn.  Rồi dĩ nhiên bạn có thể tìm kiếm sức mạnh của Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể và sự an ủi của Người nơi tòa giải tội.

          Với tất cả vũ khí thiêng liêng này và cùng với ân sủng Thiên Chúa, bạn có thể chiến thắng.  Nhờ Chúa Thánh Thần giúp đỡ, bạn có thể tái lập những mối tương quan đã đổ vỡ và trở thành khí cụ bình an của Chúa.  Bạn thực sự có thể đuổi ma quỷ trở về chỗ của chúng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con mang lấy vũ khí thiêng liêng để con vững vàng chống lại ma quỷ và những chiến thuật của nó.  Lạy Chúa, xin sai thiên thần Chúa đến che chở tất cả chúng con khỏi mưu chước kẻ thù!”