Thứ Sáu tuần III mùa Chay

Suy niệm Hô-sê 14:2-10

 

Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện.  (Hô-sê 14:3)

 

          Tại sao phải trở về với Chúa?  Vì chúng ta là những kẻ tội lỗi và cần đến ơn cứu độ của Người.  Vì nơi Người, chúng ta tìm được lòng cảm thông.  Vì Người hứa sẽ chữa lành sự bất trung của chúng ta và tự nguyện yêu thương chúng ta.  Cuối cùng, vì Người mong chờ thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và kéo chúng ta trở lại với Người.

          Nhưng lời nào chúng ta phải mang theo?  Lời nào sẽ cho chúng ta được nghe rõ?  Đó là những lời không cần phải hùng biện.  Những lời ấy thậm chí không cần phải nguyên văn.  Thí dụ trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su khen ngợi ông kinh sư chỉ vì ông đã lập lại điều chính Người đã nói.  Có sự khôn ngoan khi nhắc lại chân lý, và đôi khi những chân lý dễ nói lên nhất lại có ý nghĩa sâu xa nhất.

          Lời nói đâu mất tiền mua.  Lời nói không mắc mớ gì với của lễ, hy sinh, hoặc phục vụ.  Nhưng những lời nói không mất tiền mua ấy lại có giá trị lớn lao trong mắt Chúa khi chúng được nói lên với một tâm hồn khiêm tốn nhận thấy mình cần đến lòng thương xót của Người.  Thí dụ bạn hãy nghĩ đến bí tích Hòa giải.  Khi chúng ta đến với Chúa trong tòa giải tội và sử dụng ngôn từ đơn sơ để xin Người thương xót, Người sẽ đổ xuống thật nhiều ân sủng để tha thứ, chữa lành và phục hồi chúng ta.

          Khích lệ dân Ít-ra-en hãy “mang theo lời cầu nguyện”, ngôn sứ Hô-sê đã bảo họ hãy thẳng thắn trong khi giao tiếp với Chúa.  Cũng vậy, chúng ta đừng cố gắng che đậy hoặc đánh bóng tội lỗi chúng ta.  Chúng ta đừng để cho kiêu căng ngăn chặn sự thật.  Trái lại, chúng ta cứ việc đến và nói với Chúa bằng ngôn từ của chúng ta những gì chúng ta đã làm.  Bằng lời lẽ của chúng ta, chúng ta hãy xin Chúa rửa chúng ta cho sạch.

          Chúa Giê-su muốn đưa chúng ta lên cao.  Người muốn đón nhận chúng ta và thanh tẩy chúng ta.  Người muốn chúng ta vui hưởng sự hiện diện và ân sủng của Người.  Người biết cách thức duy nhất để điều này được thể hiện, đó là nếu chúng ta xưng thú tội lỗi mình qua bí tích Hòa giải và cầu xin Chúa thương xót.  Rồi tin vui là ngay khi chúng ta xưng tội là chúng ta được tha thứ.  Mọi chướng ngại đều được cất bỏ và ân sủng Chúa tràn ngập tâm hồn chúng ta.  Không gì sánh nổi với cảm nghĩ tự do, ý thức được giải tỏa và hạnh phúc, là những điều sẽ đến khi chúng ta mang theo mình lời cầu nguyện và tìm kiếm lòng thương xót của Chúa!

 

          “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm”.  (Thánh Vịnh 51:3)