Thứ Ba tuần IV mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 47:1-9,12

 

Tôi đã thấy dòng nước tuôn ra… (Ê-dê-ki-en 47:2)

 

          Quả thực là hình ảnh nói lên việc tái sinh và canh tân!  Nhờ một dòng suối tuôn ra từ đền thờ đã thành một dòng sông cuộn sóng, cảnh quang khô cằn của Ít-ra-en đã bắt đầu phát triển với cây cối mang hoa trái.  Thậm chí ngay đến nước mặn chát của Biển Chết cũng đã biến thành nước ngọt để cá có thể sống được.  Giáo Hội đã nhìn thấy trong thị kiến của ngôn sứ Ê-dê-ki-en một biểu tượng về bí tích Rửa tội.  Như nước sông đã đem lại sự đổi mới về thể chất thế nào, nước rửa tội cũng mang đến cho chúng ta sự tái sinh thiêng liêng và phục hồi như vậy.  Như Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đã ghi nhận,

          Ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã thấy một thị kiến về Đền Thờ Mới, từ đấy một dòng suối đã chảy ra và biến thành một dòng sông lớn đem lại sự sống.  Tại một vùng đất luôn chịu cảnh hạn hán và thiếu nước, đây là một thị kiến lớn lao về niềm hy vọng.  Sự phát sinh của Ki-tô giáo được hiểu như thế này:  trong Chúa Ki-tô, thị kiến này đã được thể hiện.  Người là Đền Thờ đích thực và sống động của Thiên Chúa.  Người là dòng suối ban nước hằng sống.  Từ nơi Người, dòng sông vĩ đại tuôn chảy và qua Bí tích Rửa tội đã đổi mới thế giới và làm cho nó sinh hoa kết trái.  Dòng sông vĩ đại mang nước hằng sống là Tin Mừng của Người để làm cho thế giới trở nên phì nhiêu… Vậy chúng ta hãy xin Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta ơn sủng Thánh Tẩy, cũng là cho ân huệ này luôn là nguồn mạch nước trong lành, vọt lên từ mạch chân lý và tình yêu của Người!  (Bài giảng Thứ Bảy Tuần Thánh năm 2009)

          Mỗi năm, phụng vụ lễ Phục Sinh cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ về việc rửa tội của chúng ta.  Trong đêm Vọng Phục Sinh, giếng rửa tội và nước trong đó được làm phép, các dự tòng được rửa tội.  Rồi chúng ta sẽ lập lại lời hứa khi chịu phép rửa tội.  Cuối cùng vị chủ tế sẽ lấy nước thánh đã được làm phép trong giếng rửa tội rảy trên giáo dân, đồng thời điệp khúc tuyệt vời sau đây được hát lên:  Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra, alleluia;  và nước ấy chảy đến với ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên:  Alleluia, alleluia.

          Vậy chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn ttrong những ngày mùa Chay này để có thể uống no nê từ dòng sông đầy tràn ân sủng Chúa, khi chúng ta lập lại lời hứa rửa tội vào lễ Phục Sinh sắp tới đây.

 

          “Chúng ta hãy để mình được mai táng cùng với Chúa Ki-tô qua bí tích Rửa tội để được cùng sống lại với Người.  Chúng ta hãy cùng chết với Người để được sống lại với Người.  Rồi chúng ta hãy trỗi dậy cùng với Người để được vinh hiển với Người”.  (Thánh Grê-gô-ri-ô Na-zi-an-zê-nô)