Thứ Bảy tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 7:40-53

 

Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?  (Gio-an 7:41)

 

          Dân chúng cảm thấy lúng túng khi họ cố gắng dung hợp xuất xứ của Đấng Mê-si-a với tầm mức không quan trọng của một địa điểm như Ga-li-lê.  Đây không phải là lần duy nhất dân chúng hỏi câu hỏi như thế.  Một vị thánh sẽ không xuất thân từ khu ổ chuột Calcutta chứ?  Phải chăng một giáo hoàng sẽ không đến từ nước Ba-lan Cộng sản?  Một vị Tiến sĩ Hội Thánh lại chẳng phải là một cô gái sống trong tu viện dòng kín xa xôi ở Pháp hay sao?

          Những bình phẩm về Chúa Giê-su được quy về sự kiện Người xuất thân từ một vùng khỉ ho cò gáy.  Trong khi tra cứu về Ga-li-lê so sánh với Bê-lem, quê hương của đại vương Đa-vít, người ta quên mất rằng sự khôn ngoan và uy quyền của Chúa Giê-su đã cho thấy Người thuộc dòng tộc vương giả rồi.  Nhận xét Người theo vẻ bề ngoài, họ đã không thể nhìn ra Người là Vua các vua, Chúa các chúa, là “Con vua Đa-vít”, Đấng đã đưa Đa-vít từ chốn tối tăm lên hàng quý tộc (1 Sa-mu-en 16).

          Dĩ nhiên, người ta không ý thức rằng vẻ bình thường của Đấng Mê-si-a đã được nói đến trong Kinh Thánh:  “Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn… bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới” (I-sai-a 53:2-3).  Chúa Giê-su bị coi thường ngày xưa cũng như hôm nay, giống như anh chàng chăn chiên Đa-vít đã bị coi thường trước khi Thiên Chúa phán dạy Sa-mu-en:  “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm:  người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1 Sa-mu-en 16:7).  Cũng vậy, nhiều vị Tông Đồ chắc đã bị mọi người coi thường, ngoại trừ Thiên Chúa.  Thậm chí vị giáo hoàng tiên khởi chỉ là một bác lưới cá!

          Thiên Chúa không coi thường bất cứ ai, kể cả bạn!  Người không thắc mắc bạn từ đâu đến.  Trái lại, Người nhìn thấu tâm hồn bạn.  Người nhìn thấy những ước ao và giấc mơ của bạn.  Người không nhìn lại, nhưng nhìn tới.  Người muốn ban cho bạn một tương lai đầy hy vọng.  Mặc thế giới có nghĩ bạn quan trọng hay không, thì đối với Người, bạn còn quan trọng hơn cả thế giới nữa.  Vậy bạn dừng để Người phải chờ đợi bạn lâu.  Bạn hãy đến cùng Người với những lo lắng và hãi sợ của bạn.  Bạn hãy đến cùng Người với những hy vọng và giấc mơ của bạn.  Hãy để Người biến đổi vẻ bình thường của bạn thành điều dị thường của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, trước mắt thế gian có thể Chúa chỉ là bác thợ mộc đến từ Ga-li-lê hay thậm chí là một vị ngôn sứ mà thôi.  Nhưng đối với con, Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng Cứu Độ và Chúa của con”.