Thứ Hai tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 4:43-54

 

Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.  (Gio-an 4:50)

 

          Viên sĩ quan tuyệt vọng:  con ông bệnh nặng sắp chết.  Cho nên ông đã đi tìm gặp vị ráp-bi mà ông đã nghe dân chúng nói nhiều về Ngài, đó là Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su có thể chữa lành cho con của ông không?  Liệu người ta có kịp đến với đứa con trai của ông không?  Từng bước, những câu hỏi cứ cuồn cuộn trong đầu óc ông cho đến khi ông nhìn thấy Chúa Giê-su.  Ông vội vã đến trước mặt Chúa, khẩn khoản xin Người tới và chữa lành con ông.  Nhưng thay vì cùng đi với ông, Chúa Giê-su lại chỉ nói với ông:  “Con ông sống” (Gio-an 4:50). 

          Vào chính lúc ấy, có hai phép lạ đã xảy ra.  Thứ nhất, con trai ông đã được lành bệnh và hoàn toàn phục hồi.  Vậy phép lạ thứ hai là gì?  Ông ta “tin vào lời Chúa Giê-su đã nói với mình” (Gio-an 4:50).  Một điều lạ đã xảy ra trong tâm hồn ông.  Ông không cần phải xin Chúa cùng đi với ông về nhà nữa.  Ông xác tín rằng Chúa Giê-su có uy quyền trên bệnh tật và có thể chữa lành mà không cần chạm đến con ông.

          Và rồi thêm một phép lạ nữa xảy ra.  Trước khi về tới nhà, những người đầy tớ của ông đã báo tin cho ông biết con trai ông đã được chữa lành.  Dường như điều khiến ông bỡ ngỡ nhất không phải là con ông hiện giờ ra sao, nhưng là nó đã được khỏi vào lúc nào.  Điều ấy quan trọng như thế sao?  Vậy chứ nguyên việc con ông được khỏe mạnh chưa đủ hay sao?  Nhưng ông cần được biết là đứa nhỏ đã bình phục vào chính lúc Chúa Giê-su nói ra lời hứa của Người.  Rồi lời hứa ấy đã được khẳng định, vì “ông và cả nhà đều tin” (Gio-an 4:53).  Chúa Giê-su không chỉ là một Đấng làm phép lạ.  Người còn là Đấng Mê-si-a!

          Câu chuyện này dạy chúng ta rằng trong mỗi việc chữa lành hoặc trong mỗi công việc Thiên Chúa thực hiện trong cuộc sống chúng ta, đều có một lời mời gọi hãy tiến đến mối tương quan mật thiết với Con của Người.  Cao quý hơn bất cứ sự chữa lành nào về thể xác, đó là tận đáy tâm hồn, chúng ta được biết rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ và Bạn Hữu chúng ta.  Khi hoạt động trong tâm hồn chúng ta, Người tỏ mình ra cho chúng ta và đức tin của chúng ta được thêm sâu xa hơn.  Không gì có thể sánh với việc được biết là Chúa Giê-su, Chúa muôn loài, đang yêu thương và sống trong chúng ta.  Vậy chúng ta hãy xin Người hôm nay mở mắt chúng ta để chúng ta cũng tin vào Người nữa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Con Thiên Chúa.  Con tin Chúa đã chết trên thập giá vì con.  Con tin Chúa đã sống lại.  Con tin Chúa đã cứu chuộc con.  Xin Chúa mở lòng con để hôm nay con được biết Chúa hơn nữa”.