Thứ Sáu tuần IV mùa Chay

Suy niệm Khôn Ngoan 2:1,12-22

 

Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để xem…  (Khôn Ngoan 2:19)

 

          Sách Khôn Ngoan có lẽ được viết do một người Do-thái trung thành tại Alexandria, Ai-cập, vào khoảng một trăm năm trước khi Chúa Ki-tô đến trần gian.  Tuy nhiên cho dù ngày tháng đã xa xưa, nhiều phần trong cuốn sách này, thí dụ bài đọc hôm nay, xem ra hết sức gần với việc mô tả con người Chúa Giê-su.  Đoạn sách nói về một người biết Thiên Chúa và thậm chí còn dám gọi mình là “con của Đức Chúa” (Khôn Ngoan 2:13).  Rồi cũng giống như Chúa Giê-su, người này có những kẻ thù đang cố gắng bắt bẻ mình về lời nói và lại còn muốn giết mình nữa (2:19-20).

          Cộng thêm với đoạn Kinh Thánh này, những bài đọc khác của Thánh lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng luôn luôn có một sự chống báng Chúa Ki-tô và dân Người.  Thí dụ trong Đáp ca, chúng ta nghe rằng “người công chính dập dồn tai ương, nhưng Chúa cứu họ qua khỏi tất cả” (Thánh Vịnh 34:20).  Rồi trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đọc thấy một âm mưu tìm giết Chúa Giê-su vào ngày lễ Lều, nhưng không thành công “vì giờ của Người chưa đến” (Gio-an 7:30).

          Phải, Chúa Giê-su bị bách hại và phải chết, nhưng cái chết không hủy diệt được Người.  Thiên Chúa đã cứu thoát Người và cho Người sống lại!  Cũng vậy, Thiên Chúa sẽ không để cho bạn phải chịu đau khổ điều gì mà chẳng giúp bạn thắng vượt đâu.  Người sẽ làm cho bạn được mạnh mẽ.  Người sẽ ban ân sủng cho bạn.  Người sẽ nâng bạn đứng lên.

          Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta làm sứ giả cho Người.  Người muốn chúng ta chia sẻ Tin Mừng với mọi người chúng ta gặp.  Đây là một lời kêu gọi phấn khích, nhưng cũng đầy thách đố.  Đôi khi những nỗ lực rao giảng Tin Mừng gặp chống đối hay diễu cợt có thể rất mạnh mẽ.  Nhưng nếu chúng ta quyết tâm chia sẻ Tin Mừng với lòng yêu thương chứ không tự cho mình là công chính, với niềm vui chứ không phải giận dữ, thì chúng ta sẽ được chúc phúc tràn đầy.  Chúa Giê-su sẽ nói với chúng ta:  “Khá lắm!  Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành!” (Mát-thêu 25:21).

          Bạn không cần phải là một thần học gia lỗi lạc hoặc một người có tài ăn nói lôi cuốn để rao giảng Tin Mừng.  Bạn không cần phải có lòng can đảm của một vị tử đạo.  Bạn chỉ cần tin rằng Chúa Giê-su luôn đổ xuống muôn ơn mỗi khi chúng ta làm chứng cho Người.  Rồi ơn sủng Người có sức mạnh nâng đỡ chúng ta giống như nó có sức mạnh lôi kéo người ta về bên Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin an ủi chúng con khi chúng con loan báo Tin Mừng của Chúa.  Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa”.