Thứ Tư tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 5:17-30

 

Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.  (Gio-an 5:30)              

 

          Là một em nhỏ trong xưởng thợ của bác Giu-se, cậu Giê-su đã tập làm những gì cha cậu muốn.  Có lẽ bắt đầu là cậu quét mạt cưa hoặc thu dọn đồ đạc, rồi dần dà giữ yên một cây gỗ giúp cha cậu.  Từng chút một, cậu bắt đầu hiểu rõ hơn phải làm thế nào để cưa cho thẳng mạch hoặc ráp hai thanh gỗ lại với nhau.  Cậu bắt đầu có thể nhìn ra một công việc phải hoàn tất như thế nào, thí dụ một cái ách của bò hoặc một cái bàn mà cha cậu muốn làm.  Cuối cùng, cậu đã có thể thực hiện nguyên một công việc từ đầu tới cuối, điều làm cho ông Giu-se hãnh diện về cậu.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về mối quan hệ thân mật giống như vậy với Chúa Cha trên trời.  Người chỉ nói và làm những điều Chúa Cha nói và làm.  Tất cả mục tiêu của Người là làm đẹp lòng Chúa Cha, chu toàn công cuộc của Chúa Cha.  Vì Người luôn tâm niệm tất cả mục đích của Chúa Cha nên Người có thể thắng vượt được mọi khó khăn và tai họa.  Người biết rằng mọi công việc đều góp phần vào kế hoạch cứu độ vĩ đại của Chúa Cha. 

          Cũng như Chúa Giê-su, chúng ta hết thảy đều muốn thi hành thánh ý Thiên Chúa.  Nhưng để trở nên hữu hiệu trong công việc của chúng ta, chúng ta cũng cần phải hiểu “toàn bộ kế hoạch” của Thiên Chúa.  Đôi khi chúng ta bị kẹt trong những khúc mắc chưa được giải đáp, thí dụ không biết Chúa muốn tôi ở nhà với gia đình hay là đi dự một buổi họp của giáo xứ tối nay.  Dĩ nhiên Chúa Giê-su lo lắng cho mọi chi tiết cuộc sống chúng ta, nhưng chúng ta thấy là sẽ dễ dàng hơn để làm những quyết định đặc biệt nếu chúng ta hiểu được toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa, tức là hiểu Thiên Chúa đang xây dựng những gì và làm sao Người kêu gọi mỗi người chúng ta làm công việc thích hợp cho kế hoạch của Người.

          Hôm nay, Chúa Giê-su đưa chúng ta vào một mầu nhiệm được tỏ lộ:  “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ” (Gio-an 5:21).  Đây là một điều trong “toàn bộ” chân lý có thể giúp bạn quyết định.  Thiên Chúa đang xây dựng một vương quốc vĩnh cửu, trong đó mọi người được sống trọn vẹn trong Người.  Vậy những chọn lựa của bạn hôm nay sẽ giúp bạn cảm nghiệm cuộc sống trọn vẹn này như thế nào?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn thi hành thánh ý Chúa Cha.  Xin Chúa giúp con kết hợp với Chúa, để mọi điều con làm sẽ đóng góp vào công cuộc lớn lao là đem sự sống đến cho thế giới”.