Thứ Ba tuần V mùa Chay

Suy niệm Rô-ma 4:13,16-18,22

Lễ trọng kính thánh Giu-se, Bạn trăm năm Đức Ma-ri-a

 

Vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa… cho những ai có lòng tin như ông Áp-ra-ham.  (Rô-ma 4:16)

 

          Gần đây người ta nói rất nhiều đến vấn đề giảm thiểu “dấu vết các-bon”, hy vọng làm bớt đi khí độc hại đe dọa môi trường sống của chúng ta.  Mục đích là tạo nên một môi trường càng ít ô nhiễm bao nhiêu có thể để chúng ta lưu lại cho con cháu mình một trái đất lành mạnh.

          Có bao giờ bạn nghĩ đến kích cỡ “dấu vết đức tin” của bạn không?  Có khi nào bạn nghĩ về những hiệu quả thiêng liêng vĩnh cửu của bạn đang khi còn sống trên đời này không?  Chắc chắn chúng ta phải chuyên cần hoạt động để làm cho dấu vết đức tin chúng ta rộng lớn hơn, hầu đem nước Thiên Chúa đến cho trần gian càng nhiều càng tốt!

          Đang khi chúng ta sống mỗi ngày, có lẽ chúng ta thấy khó tin rằng dấu vết đức tin chúng ta lại có thể lớn đủ để tạo nên sự đổi mới.  Nhưng quả đúng như vậy!  Kinh Thánh và lịch sử dạy chúng ta rằng Thiên Chúa thường sử dụng những người bình thường xuất thân từ hèn kém để làm nên những việc trọng đại.

          Thánh Giu-se là một gương mẫu về điểm này.  Thực vậy, Người tuy thuộc dòng dõi vua Đa-vít và tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng cách xa bao nhiêu thế hệ rồi.  Vậy điều gì có thể giúp cho người thợ tại Na-da-rét dám nghĩ rằng cuộc đời mình lại song song với những vị tiền bối của mình?  Cũng như Áp-ra-ham đã được tuyển chọn để gánh vác giao ước đầu tiên của Thiên Chúa nhờ đức tin của ông, rồi cũng như Đa-vít đã được Thiên Chúa ký kết một giao ước sâu xa hơn vì ông đã hết lòng nhiệt thành với Người, thì thánh Giu-se đã được tuyển chọn là vì cùng những lý do ấy.  Thiên Chúa đã chọn Người để bảo vệ và chăm sóc giao ước mới ngay từ ban đầu.  Tâm hồn nhạy cảm và đức tin mạnh mẽ của các tổ phụ này đã để lại trên trần gian những dấu ấn không thể nào đo lường nổi.

          Vậy khi tôn kính thánh cả Giu-se hôm nay, bạn hãy dành một ít phút để suy nghĩ về dấu vết đức tin của bạn.  Bạn hãy xin Chúa ban cho bạn đức tin cởi mở và không tính toán của vị thợ mộc này.  Rồi bạn hãy theo gương Người và làm tất cả những gì có thể để nới rộng ảnh hưởng của bạn khi đem Nước Chúa đến cho thế giới.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin của thánh cả Giu-se.  Xin Chúa giúp con biết lắng nghe lời Chúa cho rõ ràng và xin ban cho con lòng can đảm để trung thành đáp lại kế hoạch Chúa dành cho cuộc đời con”.