Thứ Hai tuần V mùa Chay    

Suy niệm Thánh Vịnh 23

 

Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống.  (Thánh Vịnh 23:6)

           

          Bạn có tin là lòng nhân từ và tình yêu của Chúa theo bạn không?  Có chứ!  Nguyên một từ “theo” cũng đã nói lên với chúng ta rất nhiều.  Nó có nghĩa là chạy theo, đuổi theo, săn lùng và ngay cả đánh hơi chúng ta nữa.  Bạn hãy nghĩ như thế này:  lòng nhân từ và tình yêu của Chúa đang chạy theo bạn, đuổi kịp bạn, săn lùng bạn.    

          Cha bạn trên trời làm như vậy đó.  Lòng nhân từ và tình yêu của Chúa loáng thoáng sau lưng bạn thôi thì chưa đủ.  Chúa không muốn bắt bạn phải vất vả băng rừng lội suối vất vả mới có thể nếm được một chút lòng nhân từ của Người.  Người không ráng làm cho bạn khó có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Người.  Không đâu.  Nhưng Người đang theo đuổi bạn từng ngày.  Người muốn tóm được bạn.

          Vậy bạn hãy đi tìm Người trong ngày sống nhé.  Bạn hãy suy nghĩ về những biến cố trong ngày, rồi cố gắng tìm gặp xem lúc nào lòng nhân từ và tình yêu của Chúa đuổi theo bạn.  Bạn sẽ bắt đầu nhận ra những dấu vết.  Có thể là bạn tìm được một chỗ đậu xe trong một sân đậu xe thường lúc nào cũng đầy.  Hoặc có thể bạn gặp được một món đồ rất khó kiếm tại một cửa tiệm bạn mới bước chân vào lần đầu tiên.  Có thể bà xếp của bạn bất ngờ nói tốt hoặc khen ngợi bạn tại sở làm.  Có lẽ bạn được thêm kiên nhẫn khi phải đối xử với một người khó tính.  Tất cả đấy đều là lòng nhân từ của Chúa.  Có lẽ bạn ý thức rõ rệt hơn về sự hiện diện của Chúa vào lúc nào đó trong ngày, hoặc một câu Kinh Thánh nảy ra trong đầu óc bạn đúng lúc.  Lòng nhân từ Chúa đang theo đuổi bạn.

          Hạnh phúc hơn cả những trùng hợp may mắn, lòng nhân từ và tình yêu của Chúa còn nói cho bạn biết rằng Người nhân lành với chính bạn.

          Anh chị em, Cha chúng ta cực kỳ quảng đại với chúng ta.  Dù chúng ta không biết hết được lòng nhân lành và tình yêu của Người theo đuổi chúng ta mỗi ngày, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra một phần nào.  Ngay cả trong lúc chúng ta phấn đấu hoặc những khi thất vọng, Chúa vẫn theo đuổi chúng ta.  Tình yêu vững bền của Người không lay chuyển, thậm chí cả khi chúng ta dửng dưng hoặc không ý thức.  “Chỉ có” lòng nhân từ và tình yêu theo đuổi chúng ta, nghĩa là ngoài ra không có gì khác theo đuổi chúng ta.  Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là hai đặc tính này của Thiên Chúa “chắc chắn” theo đuổi chúng ta.  Mong rằng chúng ta sẽ chậm lại để cho lòng nhân từ và tình yêu của Chúa bắt được chúng ta!

 

          “Lạy Cha, con muốn để cho lòng nhân từ và tình yêu của Cha bắt được con!  Xin Cha giúp mở mắt con và tâm hồn con, để con cảm nghiệm được Cha chạm đến trong ngày hôm nay”.