Thứ Sáu tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 10:31-42

 

Dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.  (Gio-an 10:38)

 

          Một câu châm ngôn xưa bảo chúng ta rằng lời nói tựa gió bay, gương bày thì lôi kéo.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su chứng minh điều này khi Người bảo những kẻ theo dõi Người rằng những phép lạ Người làm còn rõ ràng hơn cả bằng chứng để thuyết phục họ nhìn nhận Người chính là Đấng mà Người đã nói cho cho họ biết.

          Hết thảy chúng ta đều biết rằng Chúa Giê-su đã thực hiện nhiều phép lạ.  Chúng ta cũng biết những hành động uy quyền này nhắm mục đích cho thấy Người là Đấng nào.  Phép lạ được thực hiện không chỉ nhằm giúp dân chúng bớt khổ đau, nhưng còn hỗ trợ cho việc Người muốn người ta biết Người là ai.  Chúa Giê-su không chỉ là một người dễ thương hay một bậc thầy khôn ngoan.  Nhưng Người còn là Con Thiên Chúa, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng đã được sai đến để chuộc tội cho toàn thể nhân loại.

          Giờ đây Giáo Hội dạy rằng khi lãnh nhận bí tích Rửa tội rửa tội, chúng ta được dự phần vào đời sống Thiên Chúa.  Chúa Thánh Thần đến sống trong chúng ta.  Rồi cũng như Chúa Giê-su ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người, mỗi người chúng ta giờ đây được tháp nhập vào Chúa Ki-tô – nên Chúa Ki-tô đang sống trong chúng ta!  Điều này nghĩa là vì chúng ta kết hợp với Chúa nên chúng ta cũng có thể phục vụ cho sự bình an, chữa lành và phục hồi của Thiên Chúa nơi anh chị em qua cuộc sống chúng ta.  Chúng ta cũng có thể “làm các việc” Chúa Giê-su đã làm (Gio-an 14:12).

          Thí dụ chỉ một việc đơn giản là liệu bạn có thể cầu nguyện cùng với một người đang làm tổn thương bạn không, thì việc ấy cũng đã đòi bạn phải bước một bước thật dài để cho họ thấy rằng Chúa Giê-su đang sống và muốn hoạt động trong cuộc đời cả hai người.  Những bước nhỏ để chia sẻ tình yêu Thiên Chúa như cùng nhau đọc một đoạn Kinh Thánh ưa thích, hoặc mời một người cùng đi dự Thánh lễ Chúa Nhật với bạn, đều có thể khởi đầu cho một diễn trình chữa lành và trở về.

          Người ta có thể không tin bạn nếu tất cả những gì họ nghe chỉ là những lời của bạn.  Họ có thể không tin bạn nếu họ chỉ biết rằng bạn nổi tiếng là một người trung thành đi dự Thánh lễ.  Nhưng họ sẽ tin bạn nếu họ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Ki-tô trào dâng từ những lời bạn nói, từ những việc bạn làm và từ những cử chỉ thái độ bạn có.  Vậy đừng bao giờ bạn ngừng tin rằng Chúa Ki-tô đang ở trong bạn.  Đừng bao giờ ngừng tin rằng nếu bạn ở trong Người, bạn có thể chuyển núi rời non!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và lấy lửa tình yêu của Chúa mà chạm đến con.  Xin Chúa cho con biết thật là một ân huệ vô cùng lớn lao Chúa đã ban cho con, đó là mời gọi con hãy cho thế giới thấy Chúa vẫn đang còn làm phép lạ ngày hôm nay”.