Thứ Tư tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:31-42

 

Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông lại tìm cách giết tôi.  (Gio-an 8:37)

 

          Ý niệm về tình phụ tử dường như là tâm điểm cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-su và một số nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái.  Họ chẳng phải là con cháu ông Áp-ra-ham sao?  Phải chăng Thiên Chúa đã không tuyển chọn họ giữa các dân khác trên thế giới và gọi họ là dân riêng của Người hay sao?

          Thưa phải và không phải.

          Có hai cách hiểu thế nào là con của một người.  Bạn có thể sinh ra một đứa con và theo huyết thống đứa con ấy là con của bạn.  Tuy nhiên nếu đứa con ấy không sống trong nhà bạn, suy nghĩ theo như bạn, mang phong cách và lối sống của bạn thì khi ấy đã mất đi một điều gì cốt yếu rồi.

          Đối với nhiều nhà lãnh đạo Do-thái giáo, là con cháu Ap-ra-ham có nghĩa giống như cách thứ nhất hơn.  Thiên Chúa đã nhận họ làm con cái Người và tất cả ý nghĩa chỉ như vậy thôi.  Kết quả là họ đã đánh mất đi chiều kích làm con cái Chúa trong sự thân mật hơn và làm đẹp lòng Người hơn.  Dĩ nhiên không phải hết mọi người Do-thái đều có cái nhìn đức tin giống như vậy.  Nhưng một số chỉ đơn thuần tự mãn với cái nhãn hiệu cao quý đó.  Hậu quả đáng buồn là họ chẳng khi nào cảm nghiệm được niềm vui và tự do Thiên Chúa mong muốn ban cho họ.

          Nhưng đây là tin vui:  chúng ta có thể trở thành con cái Chúa theo cách thức sâu xa nhất.  Chúng ta có thể học theo những thói quen và những triết lý sống của Cha chúng ta.  Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su đứng hàng đầu về điểm này.  Người không chỉ đến để quét sạch tội lỗi.  Nhưng Người đến để tái tạo chúng ta theo hình ảnh đích thực của Người.  “Trở thành môn đệ Chúa Giê-su là chấp nhận lời mời gọi thuộc về gia đình Thiên Chúa, sống theo cách sống của Người” (sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2233).

          Mỗi ngày đều đầy dẫy cơ hội để “thuộc về gia đình Thiên Chúa”.  Điều này không luôn dễ dàng, nhưng cũng không phải là khó đến tuyệt vọng.  Chúng ta có thể từ chối không dự vào những cuộc nói hành nói xấu.  Chúng ta có thể tha thứ cho một người làm chúng ta bị tổn thương.  Chúng ta có thể âm thầm giúp đỡ hoặc làm những hành động phục vụ.  Khi thường xuyên làm như thế, chúng ta sẽ cho Chúa cơ hội để Người làm cho chúng ta nên giống Người hơn.  Chúng ta thực sự có thể được thay đổi mà!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã làm cho con trở nên con cái Cha.  Xin Cha giúp con trung thành với luật tình yêu để con được nên giống như Cha hơn”.