Thứ Ba Tuần Thánh

Suy niệm I-sai-a 49:1-6

 

Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ.  (I-sai-a 49:1)

 

          Đức Giê-su đã chịu đóng đinh thập giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và sống lại ngày Chúa Nhật Phục Sinh là Đấng nào?  Câu hỏi này cần được trả lời mỗi ngày.  Tuy nhiên thường khi đọc Kinh Thánh, chúng ta có khuynh hướng muốn thu gọn Chúa Giê-su vào những gì chúng ta nhớ lại về Người.  Nhưng đó không phải là đúng cách.  Thí dụ, những bài ca về Người Tôi Trung trong sách ngôn sứ I-sai-a có thể cho chúng ta thấy những đường nét báo trước về Chúa Giê-su và vén thêm bức màn che khuất mầu nhiệm Ngôi Lời làm người phàm chịu đau khổ vì chúng ta.

          Vậy Chúa Giê-su là ai?  Người là Tôi Tớ của Thiên Chúa, được sai đến để hoàn tất mọi niềm hy vọng của Ít-ra-en.  Người liên đới với dân tuyển chọn của Thiên Chúa đến độ còn mang tên tuổi của họ là Ít-ra-en (I-sai-ã9:3).  Người là mũi tên được giấu trong ống đựng tên của Chúa Cha để chờ đợi đúng lúc (49:2).  Rồi khi thời gian chờ đợi đã tới, Người tỏ mình ra cho Ít-ra-en và mời gọi họ chia sẻ vào vinh quang của Cha Người.

          Chúa Giê-su là ai?  Người không những thể hiện việc phục hồi Ít-ra-en đã được hứa hẹn từ lâu, mà còn là “ánh sáng muôn dân”, được chỉ định đem ơn cứu độ đến cho mọi dân tộc (I-sai-a 49:6).  Cho nên tình yêu của Thiên Chúa đối với tạo vậy thật vĩ đại đến nỗi Người đã trở nên người phàm để đem ơn cứu độ tới tận cùng trái đất.  Nhờ Chúa Giê-su, hết mọi người trong thế giới giờ đây có thể bước vào mối tương quan giao ước với Thiên Chúa.

          Chúa Giê-su là ai?  Người là Chúa Con hằng sống đã kết hợp với bạn.  Tình yêu gắn bó Người có với bạn mạnh mẽ đến nỗi không gì trên trời hay dưới thế có thể làm đổ vỡ được.  Không có gì mà Chúa Giê-su không thể làm cho bạn.  Người có thể xóa tan nhức nhối do những ký ức đau buồn, bằng cách dẫn bạn từng bước đến sự chữa lành và tha thứ.  Nếu có người thân yêu nào đang đau khổ vì một khủng hoảng đức tin, Người liền đem họ đến bên cạnh Người khi bạn cầu nguyện, phục vụ và dịu dàng đem đến cho họ những lời khích lệ và hy vọng.  Đấy, Chúa Giê-su là người như vậy.  Không ai ở ngoài tầm sức mạnh cứu độ của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con phó thác cho đức khôn ngoan và tình yêu của Chúa.  Nhờ Chúa Thánh Thẩn, con muốn không còn cậy dựa vào bất cứ sự khôn ngoan và hỗ trợ nào của thế gian nữa.  Lạy Chúa, con tín thác nơi quyền năng cứu độ của Chúa”.