Thứ Bảy Tuần Thánh, Vọng Phục Sinh

Suy niệm Sáng Thế 1:1 – 2:2

 

Lúc khởi đầu  (Sáng Thế 1:1)

 

          Đêm nay chúng ta trở về khởi đầu.  Khi suy niệm về việc đóng đinh thập giá và cái chết của Chúa Giê-su và khi nao nức chờ đợi sự phục sinh của Người, chúng ta cảm thấy một điều gì mới sắp sửa xảy đến.  Chúng ta đang đứng ở khúc quanh của mọi lịch sử, giây phút quan trọng khi Chúa Giê-su vượt từ cõi chết sang cõi sống và tái tạo dựng mọi sự.

          Chỉ vá víu những cái cũ thôi thì không đủ.  Trong một bài giảng ngày xưa cho Thứ Bảy Thánh, người ta mô tả Chúa Giê-su đang xuống ngục tổ tông để cứu thoát A-đam và E-và.  Người nói với họ:  “Kẻ thù đã dẫn ông bà ra khỏi vườn địa đàng tại trần gian.  Ta sẽ không phục hồi ông bà cho chốn địa đàng ấy đâu, nhưng Ta sẽ tôn vinh ông bà ở trên thiên đàng.  Ta đã cấm ông bà không được ăn trái cây biểu tượng cho sự sống, nhưng này đây, Ta, Đấng là chính sự sống, đang là một với ông bà”.  Không phải đây là công việc sửa sang lại cho đẹp, nhưng Chúa Giê-su đã đưa chính cuộc tạo dựng mới của Người lên một cấp độ hoàn toàn mới!

          Phụng vụ lễ Vọng Phục Sinh mời gọi chúng ta bước vào mầu nhiệm của việc tạo dựng mới này.  Một ngọn lửa mới được đốt lên và một cây nến mới Phục Sinh được thắp sámg.  Rồi Giáo Hội di chuyển từ bóng tối vào nơi ánh sáng khi chúng ta thắp lên những ngọn nến của chúng ta bằng lửa lấy từ cùng một ngọn lửa mới.  Nước thánh mới được làm phép và nhờ nước ấy những phần tử mới được gia nhập vào Giáo Hội.  Đúng thế, Chúa Giê-su đang làm cho mọi vật được nên mới mẻ!

          Sự mới mẻ này trải rộng ra tới cuộc sống chúng ta.  Chúa Giê-su đã tái tạo và phục hồi một thế giới đã bị tội lỗi làm đảo lộn, và Người tái tạo từng người chúng ta.  Người là Đấng đã phán những lời làm cho vũ trụ hiện hữu thì giờ đây đang phán lời chữa lành và an bình cho cuộc sống chúng ta.  Người không chỉ vá đắp, nhưng Người ban cho chúng ta hoàn toàn một khởi đầu mới.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành thời giờ để cầu nguyện về công cuộc tạo dựng mới này.  Những gì là “cũ” ở nơi bạn cần được Người làm cho mới?  Có những cách nào để bạn nhận ra mình đã mệt mỏi và kiệt quệ không?  Hãy để Người làm cho bạn được đầy tràn niềm vui ơn cứu độ của Người.  Hãy để Người đổi sầu muộn của bạn thành niềm vui nhảy múa.  Hãy để Người đưa một bản tân ca vào trong tâm hồn bạn.  Bạn là một tạo vật mới đấy!

 

          “Lạy Chúa, xin làm cho con nên mới!  Xin Chúa đưa con từ cõi chết về cõi sống, từ xáo trộn về trong trật tự, từ bóng tối về nơi ánh sáng.  Con muốn tham dự hoàn toàn vào sự sống mới Chúa đã hoàn tất trong sự phục sinh của Chúa!”