Thứ Hai Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 12:1-11

 

Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có;  còn Thầy, anh em không có mãi đâu.  (Gio-an 12:8)

 

          Tại sao Chúa Giê-su nói như vậy?  Người có thực sự muốn các môn đệ đừng quan tâm tới người nghèo không?  Dĩ nhiên là không!  Vì Người biết rõ Giu-đa không thực sự quan tâm đến người thiếu thốn, mà hắn chỉ muốn thu vén tiền bạc cho mình mà thôi.  Không.  Bởi vì Chúa Giê-su đã muốn chắc chắn là họ đừng uổng phí thời giờ ngắn ngủi họ được ở cùng Người.

          Khi chúng ta bước vào Tuần Thánh, Chúa Giê-su cũng nói điều giống như vậy với chúng ta.  Một cách đặc biệt, chúng ta “có” Chúa Giê-su suốt tuần lễ này.  Người biết chúng ta sẽ phải đối phó với nhiều nhu cầu tranh thủ thời giờ của chúng ta, những chia trí và những việc bổn phận.  Theo một ý nghĩa, những điều này quả thực là “những kẻ nghèo” để chúng ta dùng làm bình phong từ chối không muốn hết lòng ở với Chúa trong tuần lễ này như cô Ma-ri-a đã ở dưới chân Chúa.

          Vậy bạn hãy dốc tâm dành thì giờ ở với Chúa mỗi ngày trong tuần này.  Hãy bắt đầu ngày sống bằng cầu nguyện.  Hãy cố gắng đi dự Thánh lễ.  Hãy bỏ ra nửa giờ đồng hồ mỗi ngày để đọc một tường thuật Thương Khó trong Kinh Thánh.  Bạn hãy tìm những cơ hội để giúp đỡ người nghèo trong cộng đồng bạn, đó là cách tốt nhất để gặp Chúa Giê-su mặt đối mặt.  Những bổn phận của bạn vẫn còn đó khi bạn trở về với chúng.

          Bạn đừng sợ phải sắp xếp lại những việc ưu tiên trong vòng một ít ngày.  Có thể bạn cần gác lại một sinh hoạt nào đó hoặc để thì giờ ít hơn cho những việc chính hằng ngày.  Biết đâu bạn lại khám phá ra một cách khác hữu hiệu hơn để chu toàn tất cả!

          Cuộc họp mặt tại Bê-ta-ni-a chắc là lần cuối cùng các cô Ma-ri-a, Mác-ta và anh La-da-rô gặp Chúa Giê-su trước khi Người chịu cuộc Thương Khó và chết.  Nhờ hành vi thờ phượng và yêu mến của cô Ma-ri-a, bữa ăn mang một ý nghĩa mới mẻ và đẹp đẽ.  Lòng nhiệt thành của cô đã biến đổi việc xức dầu thành một điều vẫn còn được nhắc lại hai ngàn năm sau.  Chúa hứa rằng nếu bạn dốc toàn thân cho Chúa trong tuần này, bạn cũng sẽ thay đổi được bầu khí nơi gia đình bạn.  Vậy bạn đừng lo lắng về những phân tâm do công việc ngay trong lúc này.  Chúng sẽ chờ bạn tuần tới.  Giờ đây bạn cứ việc dành thì giờ ở với Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết đặt Chúa lên hàng đầu trong tuần này.  Ước gì con đừng quá bận rộn với những điều khác đến nỗi đánh mất tất cả những gì Chúa làm cho con trong Tuần Thánh này”.