Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy niệm Gioan 18:1 - 19:42

 

Trong tay Chúa, con xin phó thác hồn con.  (Thánh Vịnh 31:6)

 

          Hôm nay là Thứ Sáu Thánh, chính là ngày Chúa Giê-su đã được sinh ra cho thế giới.  Tất cả cuộc sống Người, mọi sự Người nói và làm, đều là đưa đến ngày hôm nay.  Mọi phép lạ, mọi bài giảng, mọi lời tha tội hoặc thách đố sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tách biệt khỏi thập giá.  Cho nên hôm nay chúng ta được mời gọi hãy cùng với hằng triệu người trên thế giới chăm chú nhìn vào Con Chiên đã bị sát tế vì tội lỗi chúng ta.

          Vậy chúng ta hãy đi theo lời của Phi-la-tô:  “Đây là người” (Gio-an 19:5).  Hãy đến và đây là Chúa Ki-tô trong nhân tính của Người.  Bạn hãy nhớ lại những khởi đầu khi Người còn là một hài nhi nằm trong máng cỏ.  Hãy ngạc nhiên với những năm tháng khi Người lớn lên, tăng thêm vóc dáng và ân sủng.

          Bạn hãy đến và đây là Đấng đã được Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu trên Người.    Hãy nhìn Người trong sự khiêm nhường, tin tưởng và phó thác cho Chúa Cha khi Người bước đi với Thiên Chúa mỗi ngày.  Đây là Đấng đã cầu nguyện “Trong tay Cha, con xin phó thác hồn con” (Thánh Vịnh 31:6).  Hãy xem, chính lời nguyện này đã được Người thốt lên khi thở hơi cuối cùng đơn thuần là một lời biểu lộ suốt một đời phó thác cho Cha Người.

          Bạn hãy đến và đây là Đấng đã nói  “Tôi khát” (Gio-an 19:28).  Bạn hãy chăm chú nhìn lên Đấng đã trải nghiệm cái đói, cơn khát và đau đớn, cả thể lý lẫn tinh thần.  Người đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ tha nhân.  Người đã rửa chân cho các bạn hữu Người.  Người đã ăn uống với những kẻ tội lỗi và đã chạm đến những người phong hủi.  Người đã dốc hết sự sống Người ra, ngày nọ sang ngày kia vì dân Người.  Và bây giờ đây là Người, bị đóng đinh thập giá, bị phản bội và bỏ rơi.  Người bị đóng đinh vào thập giá, vậy mà Người vẫn đang để trào ra tất cả sự sống của Người.

          “Đây là vua các ngươi!” (Gio-an 19:14.  Trước bàn chân bị đóng đinh thâu qua và dính đầy máu, chúng ta quỳ gối bái lạy, chuẩn bị cho ngày hết mọi người sẽ quỳ gối trước mặt Người.  Bạn hãy nhìn vị Thầy tàn tạ, và đây hãy nhìn Vua vĩnh cửu, Đấng nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.  Bạn hãy nhìn vị Thượng Tế đã ngự trị trên trời, vậy mà giờ đây đang không ngừng chuyển cầu cho bạn, y như Người đã chuyển cầu cho bạn trên thập giá.

          Đây là Chúa Giê-su.  Bầu trời tối sầm lại.  Trái đất rung chuyển.  Đá tảng vỡ ra.  Thân xác Người giờ đây đang nằm yên.  Vẻ uy nghi của Người không còn gì cả, nhưng chỉ cho một mùa chóng qua thôi.  Đây là Vua của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, trong tay Chúa, con xin phó thác hồn con”.