Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:1-9

 

Ông đã thấy và đã tin.  (Gio-an 20:8)

 

          Alleluia!  Chúa Ki-tô đã sống lại!  Lạy Cha, chúng con vui mừng trong vinh quang Cha.  Chúng con vui mừng, hướng tâm tư về với Đấng đang sống, Đấng đang ngự bên hữu Cha, vượt trên mọi sức mạnh, uy quyền và thống trị.

          Người đang sống!  Những ý nghĩ của cô Ma-ri-a cứ lẩn quẩn về ngôi mộ trống:  Chúa Giê-su mất tích rồi!  Đã xảy ra điều gì?  Ai lấy xác Người đi?  Nhưng chúng ta cứ chăm chú nhìn vào Chúa Ki-tô đang sống.  Như vậy tư tưởng chúng ta sẽ không lòng vòng một cách vô hiệu hoặc mất hy vọng nắm bắt được một giải thích “hữu lý”.  Bởi vì Chúa Giê-su đang sống, nên chúng ta có niềm hy vọng.  Chúng ta là tạo vật mới.  Chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời với con mắt mới, suy nghĩ bằng những tư tưởng đem lại sự sống và nói những lời khôn ngoan hiểu biết.  Bởi vì Người đang sống nên chúng ta có sự bình an.  Những điều không biết không thể lung lạc được chúng ta.  Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta nên không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Người.

          Người đang sống!  Những ý nghĩ của ông Phê-rô có lẽ chập chờn trong hối hận:  Tôi đã phản bội Người.  Tôi mạnh miệng nói là sẽ chết vì Người, vậy mà tôi đã bỏ trốn.  Bây giờ Người đi rồi”.  Nhưng giờ đây không có việc lên án.  Chúa Giê-su đã hòa giải chúng ta với Người.  Chúng ta được ngồi với Người ở bên hữu Thiên Chúa.  Vì Người đang sống, nên chúng ta thoát khỏi luật của tội lỗi và sự chết.  Chúng ta được tha thứ.  Chấm hết.  Máu Chúa Giê-su đã thanh tẩy chúng ta, rồi vì Người hằng sống đời đời, nên việc thanh tẩy này vô cùng mạnh mẽ.  Mặc dù hiện thời cuộc sống chúng ta ẩn tàng trong Chúa Ki-tô, nhưng một ngày kia chúng ta sẽ tỏ hiện cùng với Người trong vinh quang.

          Người đang sống!  Ông Gio-an đã nhìn thấy ngôi mộ trống, nhưng ông lại tin.  Có thể ông chưa hiểu hoàn toàn, nhưng ông vẫn tin.  Ông nhớ lại những điều Chúa Giê-su đã hứa và nhìn thấy chứng cớ của ngôi mộ trống, nên ông đã tin những việc ấy hơn là tin vào những ý nghĩ của mình.

          Người đang sống!  Còn bạn thì sao?  Lời hứa ban sự sống của Chúa Giê-su chẳng khi nào chấm dứt, một đời sống đầy ân sủng và vinh quang, đầy tự do và niềm vui không tàn.  Mặc dù phải mất một thời gian (giống như mùa Chay) chúng ta phải gian khổ thiếu thốn, nhưng chúng ta vẫn chăm chú nhìn vào những gì ở trên cao, biết rằng ngôi mộ trống đang thực sự chỉ cho chúng ta thấy về hướng đó.  Chúa Ki-tô đã sống lại, và giờ đây trong Người, chúng ta được chia sẻ vào lời hứa ban sự sống đời đời!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đang sống!  Trong Chúa con cũng đang sống và sống thực sự con người con!  Alleluia!”