Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Công Vụ Tông Đồ 2:36-41

 

Nghe thế, họ đau đớn trong lòng.  (Công Vụ Tông Đồ 2:37)

 

          Tất cả chúng ta đều biết thế nào khi bước ra cửa buổi sáng, với mọi ước vọng về những gì chúng ta sẽ thực hiện trong ngày.  Phải, trong bài đọc hôm nay, chúng ta thấy hàng ngàn người Do-thái tụ họp tại Giê-ru-sa-lem khi hằng năm họ mừng ngày lễ Ngũ Tuần.  Họ cũng có những ước vọng ngày sống của họ sẽ như thế nào.

          Nhưng khi ấy mọi sự đã thay đổi.  Một cơn gió bất ngờ bắt đầu thổi.  Những hình lưỡi lửa múa nhảy trên không trung.  Những người đánh cá đầy nhiệt huyết, dường như là say rượu, bắt đầu lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa.  Đây là một ngày khác thường!

          Họ biết đơn giản rằng điều khác thường ấy sắp sửa trở thành siêu nhiên.  Rồi nó cũng trở thành riêng tư mỗi người.  Khi ông Phê-rô nói với dân chúng về Chúa Giê-su cùng sự sống lại lạ lùng và        cứu độ của Người, dân chúng cảm thấy “đau đớn trong lòng” (Công Vụ Tông Đồ 2:37).  Những gì đầu tiên giống như tò mò và có lẽ còn làm cho người ta khó chịu vì kế hoạch đã bị đổ bể lại kết thúc trong vui mừng khôn tả.  Không những Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết, mà Thánh Thần của Người còn chuyển động trong họ, thúc giục họ đón nhận Người vào trong tâm hồn.  Câu chuyện Chúa Giê-su đã trở thành câu chuyện của họ, và đời sống họ đã thay đổi vĩnh viễn.

          Cũng thế, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã đến mộ, mong nhìn thấy xác Chúa Giê-su quấn trong khăn liệm.  Nhưng Người đã biến mất rồi!  Nỗi buồn phiền của bà chỉ tan biến khi Chúa Giê-su gọi tên bà, đem sự sống và niềm hy vọng đến cho tâm hồn đang đau thương ưu phiền của bà.

          Cả hai câu chuyện đều nói với chúng ta rằng Chúa Giê-su có quyền năng làm cho tâm hồn chúng ta được khuấy động lên và đưa chúng ta tiến tới một cấp độ đức tin sâu xa và mới mẻ hơn.  Những câu chuyện ấy bảo chúng ta rằng mỗi khi đức tin chúng ta được khuấy động thì chúng ta được thúc giục hãy đáp trả.  Chúng ta muốn theo Chúa Giê-su sát hơn.  Lòng yêu mến của chúng ta tăng thêm.  Những ao ước của chúng ta biến đổi từ ao ước thế tục sang ao ước thiên đàng.  Không phải chúng ta tự mình thay đổi.  Nhưng đó là việc Chúa làm, là sức mạnh của Thánh Thần Người đã biến đổi đời sống chúng ta!

          Dân chúng tại Giê-ru-sa-lem được giục giã hãy lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thánh Thần.  Nỗi buồn phiền của bà Ma-ri-a Mác-đa-la đổi thành niềm vui và bà chạy về nói cho những người khác biết là bà đã nhìn thấy Chúa.  Hôm nay Chúa cũng có một điều bất ngờ dành cho bạn nữa.  Bạn sẽ đáp lại thế nào?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã sống lại từ kẻ chết.  Con thật biết ơn vì Chúa đang hoạt động để biến đổi con và làm cho đức tin của con được mạnh mẽ”.