Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:14,22-33

 

Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại;  về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.  (Công Vụ Tông Đồ 2:32)

 

          Theo ý nghĩa về luật pháp, người làm chứng là một người chứng chiến, một người thực sự nhìn thấy một tội ác xảy ra.  Rồi những gì nhân chứng ấy nhìn thấy được coi như là bằng chứng.  Theo nghĩa này, ông Phê-rô và các môn đệ khác là những chứng nhân cho Chúa Giê-su phục sinh.  Vậy nếu nhìn sự kiện như thế, chúng ta sẽ không có thật nhiều chứng nhân về sự phục sinh, và họ cũng đã chết từ lâu lắm rồi!

          Nhưng từ làm chứng còn có một ý nghĩa khác.  Đó là bất cứ một mẩu chứng cớ nào làm chứng cho một điều gì đó.  Một chứng cớ làm chứng cho Chúa Giê-su theo nghĩa này chính là Kinh Thánh.  Những lời các ngôn sứ và những câu chuyện Tin Mừng nói cho chúng ta biết về Chúa Giê-su và sự sống Người đã đem lại cho chúng ta.

          Lịch sử thế giới cũng là một chứng từ.  Các môn đệ Chúa Giê-su đã đem chứng từ của họ đi thật xa, làm biến đổi toàn bộ đế quốc Rô-ma.  Kể từ ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đến nay, giáo lý của Chúa Giê-su đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người hơn bất cứ vị lãnh đạo tôn giáo nào.  Thậm chí Người còn ảnh hưởng đến cách phân chia lịch sử của chúng ta khi chúng ta xác định thời gian trước Chúa Giê-su và sau Chúa Giê-su sinh ra (trước và sau công nguyên).

          Lại còn có rất nhiều nhân vật trong suốt hai ngàn năm với đời sống đã được biến đổi mạnh mẽ và biểu hiện một cách công khai.  Những người này là các vị thánh và anh hùng đức tin.  Họ cũng làm chứng rằng Chúa Giê-su vẫn còn đang sống và hoạt động trong thế giới chúng ta.

          Và rồi còn có bạn nữa!  Nếu bạn cảm nhận Chúa Giê-su đang hiện diện trong đời mình, thì bạn là một chứng nhân.  Nếu bạn được Chúa Giê-su chữa lành tinh thần hoặc thể xác, thì bạn là một chứng nhân.  Nếu Người đã giúp bạn tìm thấy niềm vui và bình an trong cuộc đời, hoặc nếu Người giúp bạn thắng vượt được một thói quen xấu tai hại hay phục hồi cho bạn một quan hệ đã đổ vỡ, thì bạn là một chứng nhân.  Chính cuộc sống bạn là một chứng từ rõ ràng.  Đức tin, sự dấn thân và ước ao làm điều tốt cũng như tôn vinh Chúa đều là một chứng cớ bạn cho thế giới biết rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết.

          Bạn, vâng, chính bạn là một chứng từ sống động.  Vậy bạn hãy ra đi và cho thế giới biết rằng Chúa Giê-su đang sống!

 

          “Lạy Chúa, con vui mừng trong sự phục sinh của Chúa.  Xin để cho ánh sáng của con chiếu tỏa trong thế giới này!”