Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:35-48

 

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh.  (Lu-ca 24:45)

 

          Bạn hãy tưởng tượng ra cảnh các môn đệ Chúa Giê-su cảm xúc thay đổi nhất thời vào hai tuần trước đó:  hớn hở vui mừng sau khi Chúa khải hoàn vào Giê-ru-sa-lem;  bối rối khi Người tiên báo cuộc Thương khó và việc Người bị phản bội;  hãi sợ trong Vườn Ghét-xê-ma-ni;  chán nản và thất vọng dưới chân thập giá;  nghi ngờ khi các bà kể lại về ngôi một trống;  hy vọng leo lét khi các bạn của họ nói là mình đã thấy Chúa Giê-su.  Sự căng thẳng của họ lên cao điểm; gân cốt rã rời.  Nhưng lúc ấy Chúa Giê-su đứng giữa họ và phán:  “Bình an cho anh em” (Lu-ca 24:36)!

          Tuy nhiên phản ứng của họ khó mà an bình được.  Hoảng sợ, họ đã đi tới kinh ngạc.  Chúa Giê-su cho họ thấy tay chân Người, rồi Người đã ăn trước mặt họ để chứng tỏ Người đang sống.  Thế mà vẫn chưa đủ.  Họ còn không muốn đi ra ngoài để làm chứng nhân cho đến sau khi Chúa Giê-su “mở trí” và giúp họ hiểu Kinh Thánh nói về Người (Lu-ca 24:45).

          Đây cũng là điều Chúa Giê-su muốn làm cho chính bạn.  Có thể bạn có hoặc không thay đổi cảm xúc nhất thời, nhưng ai cũng phải đối diện với những lúc thăng trầm. Những khó khăn tài chánh hoặc sức khỏe có thể đập tan những ước vọng của chúng ta, khiến chúng ta không hiểu Chúa đang làm gì nơi chúng ta nữa.  Nhưng thay vì gãi đầu gãi tai mà bối rối, chúng ta có thể nhận ra một tín hiệu trong bài Tin Mừng hôm nay.  Chúng ta có thể xin Chúa nhận lấy tầm hiểu biết giới hạn của chúng ta và tiếp xúc với chúng ta qua lời Người.  Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa trong Kinh Thánh và xin Người xóa đi mọi sợ hãi của chúng ta, xua tan mọi nghi ngờ và thuyết phục chúng ta xác tín vào tình yêu của Người.

          Bạn hãy dành một chút thời giờ và suy nghĩ về các bài đọc Thánh lễ hôm nay.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn làm sao áp dụng lời Chúa vào đời sống của bạn.  Nếu câu hoặc đoạn nào đánh động bạn, bạn hãy viết xuống và chiêm niệm nó.  Chúa Thánh Thần đang nói gì với bạn?  Người đang lấy những chân lý của Người để xây dựng cho sự hiểu biết của bạn?  Người đang nói những lời an ủi bạn?  Người đang dẫn dắt bạn trong khi bạn chọn một quyết định?  Bất cứ Người làm điều gì thì bạn cũng hãy biết rằng Người muốn bạn trở thành một chứng nhân cho Người, giống như Người đã làm cho các môn đệ Người vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin chạm đến tâm hồn con và lấy lời của Chúa mà uốn nắn tâm trí con.  Lạy Chúa, cho dù xảy ra bất cứ điều gì, xin cứ dạy dỗ con để con được vững vàng trong chân lý của Chúa”.