Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 118:1-2,4,22-27

 

Đức từ bi của Người bền vững tới muôn đời.  (Thánh Vịnh 118:1)

 

          Dân chúng reo hò.  Tiếng xướng ngôn viên khàn khàn và đắc thắng lanh lảnh phát ra:  “Họ đã thành công!  Họ đã thắng rồi!”  Chúng ta tất cả đều nghe tiếng gào chiến thắng như thật gần.  Đó cũng là những gì Thánh Vịnh đáp ca hôm nay công bố.  Trong một chiến thắng đặc biệt tại Ai-cập, Thiên Chúa đã đem những người Do-thái tưởng là bại trận ra khỏi ách nô lệ.  “Người đã thực hiện điều ấy!  Đức từ bi của Người bền vững tới muôn đời!”

          Tiếng kêu chiến thắng này thích hợp với ngày nay giống như hàng ngàn năm trước đây.  Thiên Chúa luôn luôn nhân lành và Người vẫn còn dẫn dắt và giải thoát, chữa lành và cứu độ con cái Người.

          Tình yêu bền vững ấy của Thiên Chúa tồn tại tới muôn đời, hiểu theo nghĩa chữ là nó kéo dài hết mọi thời mọi lúc.  Nó không bao giờ thất bại hay biến mất.  Thực vậy, Thiên Chúa vui mừng khi đổ lòng từ bi và tình yêu của Người xuống trên chúng ta, giống như Người đã thực hiện thời ông Mô-sê.  Bạn hãy dành một chút thì giờ suy nghĩ về điều này.  Bạn có nhiều lý do để tham dự vào tiếng kêu vang chiến thắng ấy:  vì được chữa lành và giải thoát;  được an ủi vỗ về;  được khôn ngoan và soi sáng!

          Còn nhiều nữa…

          Vậy tất cả những ai biết mình đã được tha thứ, hãy nói lên:  “Đức từ bi của Người bền vững đến muôn đời”.

          Những ai đã được giải thoát khỏi mọi hình thức nghiện ngập, hãy nói lên:  “Đức từ bi của Người bền vững đến muôn đời”.

          Những ai đã được chữa lành khỏi đau yếu bệnh tật, hãy nói lên:  “Đức từ bi của Người bền vững đến muôn đời”.

          Lại nữa, tâm điểm tiếng kêu vui mừng của chúng ta ở tại một điều còn lớn lao hơn cả những ơn lành này.  Lý do khiến tất cả chúng ta hãy vui mừng là vì Chúa Giê-su đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi.  Người đã mở cửa thiên đàng và giúp chúng ta có được một mối tương quan với Thiên Chúa.  Chúng ta vui mừng vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần.  Và Thánh Thần ấy cư ngụ trong chúng ta để dẫn dắt, giúp chúng ta được can đảm và mạnh mẽ, ngay cả khi đau yếu, tù đày hoặc thất nghiệp rõ ràng đã “chiến thắng” chúng ta.

          Còn nhiều nữa…

          Những ai đang ở trong tù đày, hãy nói lên:  “Đức từ bi của Người bền vững đến muôn đời”.

          Những ai đang nằm trên giường bệnh, hãy nói lên:  “Đức từ bi của Người bền vững đến muôn đời”.

          Những ai đang ưu sầu và khóc than, hãy nói lên:  “Đức từ bi của Người bền vững đến muôn đời”.

          Cũng vậy, tất cả các độc giả của Năm phút suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, hãy xướng lên:  “Đức từ bi của Người bền vững đến muôn đời!”

 

          “Lạy Cha, lòng từ bi của Cha bền vững đến muôn đời!  Xin Cha mở mắt con để con được thấy và vui mừng trong đức từ bi ấy hôm nay”.