Chúa Nhật tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:19-31

 

Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!  (Gio-an 20:28)

 

          Khi một em nhỏ được thụ thai trong lòng mẹ, tế bào này đan kết với tế bào khác.  Các nhiễm sắc thể của cha mẹ phối hợp lại đến nỗi không bao giờ tách biệt được và chúng tạo thành một DNA hoàn toàn mới – thế là một sinh vật mới được tạo dựng, đặc biệt và độc đáo.  Đây là hình ảnh thích hợp cho ngày hôm nay, một ngày được dành riêng để mừng kính lòng thương xót của Thiên Chúa.

          Theo ngôn ngữ thông thường, từ “lòng thương xót” có nghĩa là lòng cảm thông và tha thứ.  Khi xúc phạm tới ai hoặc làm điều lầm lỗi, chúng ta hy vọng người ấy sẽ tha thứ cho chúng ta, sẽ thương xót chúng ta.  Nhưng lòng thương xót của Chúa còn sâu xa hơn cả việc tha thứ tội lỗi chúng ta.  Đúng thế, từ Do-thái rahamin, nghĩa là “lòng thương xót”, nói về một ràng buộc thân mật giữa hai người.  Như vậy, hôm nay khi tôn kính lòng thương xót của Chúa, chúng ta không những mừng ơn tha thứ Chúa ban cho chúng ta mà còn mừng sự khắng khít Chúa Cha dành cho chúng ta nữa.  Chúng ta cử hành sự kiện là mình quan trọng trước mặt Chúa đến độ Người muốn đan kết một tương quan ràng buộc thân thiết và không thể gẫy đổ với chúng ta.

          Hôm nay bạn hãy tưởng tượng như Chúa nói:  “Hỡi con, Cha tha thứ cho con.  Bây giờ con chẳng trở về với Cha hay sao?  Con là cốt nhục của Cha.  Con thuộc về Cha và Cha thuộc về con.  Vậy chúng ta hãy có ngay một quan hệ đi.  Chúng ta hãy làm cho mối quan hệ ấy được sâu xa hơn trước kia.  Hãy để Cha ban cho con được tràn đầy lòng thương xót, ngay cả khi con đang dâng lời chúc tụng và yêu mến Cha”.

          Vậy bạn hãy đến với Chúa Giê-su và đón nhận lòng thương xót của Người.  Hãy nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Người và để Người nghỉ ngơi trong sự hiện diện của bạn.  Hãy cam kết gắn bó với Người và để Người ràng buộc với bạn.  Hãy tưởng tượng như Người đang dệt trái tim Người chung với trái tim của bạn.  Hãy lắng nghe từ nhịp đập của trái tim bạn và biết rằng trái tim Người cũng đang ở đấy trong trái tim bạn nữa.  Thậm chí dù hiện giờ bạn không thấy được hiển nhiên, nhưng hãy tin là Người đang làm cho bạn được tràn đầy Thánh Thần của Người.  Hãy tin rằng Người đang chờ ban cho bạn hy vọng, niềm vui và bình an.  Hãy lắng nghe Người nói với bạn rằng cho dù người mẹ có thể quên đứa con mình cho bú mớm, nhưng Người cũng sẽ không bao giờ quên bạn đâu (I-sai-a 49:15).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa.  Xin Chúa hãy đan dệt chính Chúa vào đời sống của con”.