Thứ Ba tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:32-37

 

Đối với họ, mọi sự đều là của chung.  (Công Vụ Tông Đồ 4:32)

 

          Đọc đoạn này, có thể chúng ta ngạc nhiên và hơi khựng lại.  “Tôi không nghĩ mình lại có thể tự nguyện chia sẻ của cải giống như các Ki-tô hữu tiên khởi đã làm!”  Chúng ta thấy thật lạ lùng khi các tín hữu lại có thể quảng đại với nhau như vậy.  Nhưng thực ra phép lạ đích thật đã xảy ra ngay trong câu Kinh Thánh đầu tiên.  Thánh Lu-ca bảo chúng ta rằng toàn thể cộng đồng tín hữu chỉ có một lòng một ý.  Bạn có thể tưởng tượng được điều ấy giống như thế nào không?  Bạn thử nghĩ tới tất cả gia đình bạn, hoặc toàn thể giáo xứ của bạn về vấn đề ấy, yêu thương nhau đến nỗi chăm sóc cho nhau còn hơn chính bản thân.  Thật là một điều vinh quang!

          Nếu sự kiện ấy thực sự đã xảy ra thì bạn có thể chắc chắn rằng đó là nhờ Chúa Thánh Thần.  Người là Đấng đã làm cho sự hiệp nhất được thể hiện.  Khi giúp chúng ta hòa giải và hiệp nhất với Cha trên trời, Người làm cho tâm hồn chúng ta nên mềm mại để chúng ta hăng hái hơn mà xả thân hành động cho những người chung quanh.  Vậy đây là nền tảng cho sự hiệp nhất của chúng ta:  ước ao yêu thương giống như Chúa đã yêu thương chúng ta.

          Nhưng bạn hãy cẩn thận.  Sự hiệp nhất không tự động xảy đến tựa như Chúa Thánh Thần chỉ cần vung cây đũa thần trên chúng ta.  Nhưng chúng ta cần phải cộng tác với Chúa Thánh Thần.  Chúng ta cần làm việc với Người và biết lắng nghe khi Người dạy dỗ chúng ta hãy hòa hợp với người khác.  Điều này đòi chúng ta phải chống lại những khuynh hướng đưa tới ích kỷ và cãi cọ, rồi phải tiến từng bước để phát triển những ân huệ thiêng liêng là tình yêu, bình an và kiên nhẫn trong tâm hồn chúng ta.

          Trong mùa Chay, Giáo Hội đã kêu gọi chúng ta hãy từ bỏ mình và giúp đỡ người nghèo thường xuyên.  Bây giờ đang trong mùa Phục Sinh, chúng ta hãy cố gắng trải rộng lòng quảng đại này.  Bạn hãy quảng đại về tiền bạc, nhưng cũng hãy cố gắng quảng đại về tâm hồn nữa.  Hãy cố gắng tha thứ hơn đối với những người làm bạn tổn thương.  Hãy cố gắng hòa hợp với những người khác biệt với bạn.  Hãy cố gắng nghĩ tốt cho người khác.  Và nhất là hãy cố gắng quảng đại khi cầu nguyện cho những người chung quanh bạn.  Chúa Thánh Thần có thể sử dụng những hành vi đơn sơ tỏ lòng ưu ái và dịu dàng, rồi biến chúng thành những khí cụ mạnh mẽ để xây dựng hiệp nhất và bình an của Người!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết hiệp nhất với gia đình con, với những người xóm láng và những anh chị em trong giáo xứ.  Xin Chúa dạy con biết làm một người quảng đại đối với những ai thiếu thốn”.