Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 6:1-7

 

Họ chọn ông Tê-pha-nô  (Công Vụ Tông Đồ 6:5)

 

          Sau khi được đầy tràn Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ bắt đầu mạnh dạn rao giảng Chúa phục sinh.  Kết quả là nhiều người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem đã nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a và Giáo Hội sơ khai đã mỗi ngày một lớn dần.  Nhưng cùng với con số tín hữu tăng nhanh, những nỗi đau khổ cũng tăng thêm nữa!

          Một trong những thách đố nảy sinh từ việc phân phát của cải mà các tín hữu đã tặng cho những người thiếu thốn:  “Các tín hữu Do-thái theo văn hóa Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên” (Công Vụ Tông Đồ 6:1).

          Trong thời kỳ đầu của Giáo Hội, mọi tín hữu đều là người Do-thái bản xứ.  Tuy nhiên một số người Do-thái lại là dân bản xứ thuộc Pha-lét-tin, nói tiếng A-ram và sử dụng tiếng Hy-lạp trong việc thờ phượng của họ.  Những người Do-thái khác là kiều bào đã sống tại hải ngoại, tức là những người di dân sống tại Giê-ru-sa-lem nhưng đã sinh ra và lớn lên tại những quốc gia khác.  Họ cũng được gọi là “những người Hy-lạp” vì họ nói tiếng Hy-lạp và sử dụng bản Kinh Thánh được dịch ra tiếng Hy-lạp.  Hình như “những người Do-thái bản xứ” không tôn trọng “những người Hy-lạp”, coi họ như những tín hữu hạng nhì vì họ là người ngoại quốc.

          Các Tông đồ không bỏ việc rao giảng lời Chúa để giải quyết khó khăn này.  Trái lại, các ngài đề nghị là toàn thể cộng đồng hãy tuyển chọn những người đáng tin cậy để chắc chắn rằng không ai bị coi thường và mọi người được đối xử công bằng.  Và như vậy Giáo Hội đã giải quyết khủng hoảng nội bộ đầu tiên để duy trì được sự hiệp nhất và chăm sóc cho những người thiếu thốn.

          Điều này cũng hơi giống với Giáo Hội ngày nay.  Không có đủ linh mục để đi các nơi và đôi khi người ta không được lưu ý đến.  Vì thế điều quan trọng là mỗi người chúng ta cần mở to mắt để tìm kiếm những người có thể giúp đỡ hoặc cổ võ.  Cả bên trong lẫn bên ngoài các cộng đồng giáo xứ, có nhiều nơi để chúng ta có thể đem sự hiện diện của Chúa Ki-tô đến, những nơi mà một linh mục bình thường không thể tới được.

          Bạn có cảm thấy Thiên Chúa đang đặt trong tâm hồn bạn một mối quan tâm riêng biệt hoặc xin bạn hãy đáp lại một nhu cầu đặc biệt không?  Bạn đừng bỏ qua những thúc giục này nhé!  Những thúc giục ấy có thể là một khởi đầu mới cho bạn.  Cũng như những người được cộng đồng tuyển chọn trong bài đọc hôm nay, việc phục vụ của bạn có thể làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhờ Thánh Thần của Thiên Chúa!

 

          “Lạy Chúa, con muốn thưa Xin vâng trước lời Chúa kêu gọi.  Xin Chúa giúp con biết phục vụ dân Chúa với tình yêu và quảng đại.  Lạy Chúa, xin làm cho tất cả chúng con trở thành một thân thể!”