Thứ Tư tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:17-26

 

Những người các ông đã tống ngục, kìa họ đang giảng dạy cho dân.  (Công Vụ Tông Đồ 5:25)

 

          Bạn hãy tưởng tượng như đang đứng trước vành móng ngựa trong khi quan tòa cân nhắc số phận của bạn.  Bạn biết là mình vô tội, nhưng bạn cũng biết là ông quan tòa ghét bạn.  Điều duy nhất có thể cứu thoát bạn lúc này, đó là một phép lạ.  Đó chính là những gì các Tông đồ cảm thấy khi Thượng hội đồng họp lại để xét xử các ngài về việc rao giảng nhân danh Chúa Giê-su.  Hy vọng duy nhất của các ngài là phép lạ, và đó chính là điều Chúa đã ban cho các ngài.  Chúa sai thiên sứ đến mở cửa ngục và dẫn các ngài ra ngoài. 

          Nhưng mặc dù đã được giải thoát lạ lùng, các Tông đồ vẫn không dành thì giờ để nghỉ ngơi và thư giãn.  Trái lại, các ngài đã lao mình vào công việc bề bộn, rao giảng cho dân chúng và làm cho kẻ thù phải bối rối.  Các ngài cảm thấy Thiên Chúa đã không giải thoát các ngài để trở về với cuộc sống yên ổn và trần tục.  Nhưng Người giải thoát các ngài để ra đi rao giảng Chúa Giê-su.  Ngay cả khi Thượng hội đồng một lần nữa sai binh lính đến bắt các Tông đồ thì các ngài cũng chẳng chút sợ hãi!

          Ai có thể kết tội được các ngài?  Các ngài đã nhìn thấy Chúa phục sinh.  Các ngài đã chứng kiến Người lên trời.  Rồi các ngài còn thấy cả một phép lạ vĩ đại:  Chúa Thánh Thần ngự xuống vào ngày lễ Ngũ Tuần.  Trong một cuộc trào dâng ân sủng, hàng ngàn người đã được biến đổi thành những tín hữu hăng say, sẵn sàng liên kết với nhau và rao giảng Tin Mừng.  Làm sao các Tông đồ có thể làm thinh được?

          Bạn cũng đã được giải phóng trong Chúa Ki-tô.  Bạn không còn bị xiềng xích tội lỗi trói buộc nữa.  Bạn cũng đã nhìn thấy Chúa hành động đầy sức mạnh, hoặc trong cuộc đời bạn hay trong cuộc đời những người thân.  Nhưng điều gì đã xảy ra cho các Tông đồ thì cũng xảy ra cho bạn:  đó là Thiên Chúa đã giải phóng bạn để bạn có thể chia sẻ tin vui về sự tự do này với những người chung quanh.  Làm sao bạn có thể làm thinh được?

          Bạn có cảm thấy một chút e dè do điều này không?  Đừng để cho nó xảy ra nhé!  Trái lại, hôm nay bạn hãy nhìn thẳng vào tấm gương và nói với mình:  “Tôi là một tạo vật mới.  Tôi là người con yêu dấu của Chúa Cha.  Tôi đã được giải phóng.  Chúa Ki-tô ở trong tôi.  Tôi có thể ra đi và rao giảng Tin Mừng!”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con lòng can đảm của các Tông đồ để con rao giảng niềm vui và tự do Chúa đã đem lại do cuộc Phục sinh của Chúa”.