Chúa Nhật tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:27-32,40-41

 

Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.  (Công Vụ Tông Đồ 5:29)

 

          Đây có phải là cùng một ông Phê-rô đã chối rằng mình không biết Chúa Giê-su không?  Phải chăng chúng ta phải mất nhiều năm hoặc chẳng bao giờ thắng vượt được những nỗi sợ hãi?  Chúng ta hãy xem những gì đã xảy ra nơi ông Phê-rô khiến cho ông thay đổi như vậy.

          Sự hiến đổi thiêng liêng thường liên hệ với ơn sám hối.  Thánh Lu-ca bảo chúng ta rằng ngay sau khi ông Phê-rô chối Chúa Giê-su ba lần, “Chúa quay lại nhìn ông”.  Cái nhìn ấy chắn chắn phải làm cho tâm hồn Phê-rô tan nát, vì nó làm cho ông phải “khóc lóc thảm thiết” (Lu-ca 22:61,62).

          Nhất định Chúa Giê-su biết rằng những giọt lệ kia khiến cho Phê-rô ăn năn sám hối, vì Người đã nói với ông trong Bữa Tiệc Ly:  “Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh” (Lu-ca 22:32).  Người bảo Phê-rô hãy lấy kinh nghiệm này để cảnh giác, an ủi và nâng đỡ các phần tử trong Giáo Hội Người.

          Cộng thêm với ơn sám hối, ông Phê-rô còn được ân sủng Chúa Thánh Thần, ơn giúp ông luôn nhớ đến Chúa Giê-su sau khi Người lên trời.  Chính Chúa Thánh Thần, Đấng sống và hoạt động trong tâm hồn ông, đã tiếp tục khích lệ và nâng đỡ ông trung thành với ơn gọi vâng lời Thiên Chúa, cho dù phải chống lại mệnh lệnh của các kỳ lão Do-thái.

          Đây là tin vui:  điều đã xảy ra cho ông Phê-rô cũng có thể xảy ra cho chúng ta.  Chúng ta có thể được biến đổi!  Khi đi xưng tội, Chúa Giê-su không chỉ tha thứ cho chúng ta.  Người còn dạy chúng ta hãy chia sẻ cảm nghiệm về lòng thương xót của Người để an ủi và nâng đỡ những người chung quanh.  Đồng thời Người ban cho chúng ta được tràn đầy Thánh Thần của Người để chúng ta mạnh mẽ và can đảm trung thành với Chúa cũng như với lời gọi của Người trong cuộc sống chúng ta.

          Vâng theo mệnh lệnh Thiên Chúa, đó là một niềm vui chứ không phải một gánh nặng.  Nếu chúng ta học nương tựa vào ân sủng Chúa, cả ơn thống hối lẫn ân sủng Thánh Thần, chúng ta cũng sẽ được biến đổi.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và thay đổi tâm hồn con!”