Thứ Bảy tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:51,60-69

 

Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.  (Gio-an 6:63)

 

          Từ khi xuất hiện Internet, chúng ta sống trong một Thời đại Thông tin, một thời người ta luôn mở mắt và mở tai đón nhận những tin tức mới nhất.  Khi một điều gì khơi động sự thích thú hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta, là chúng ta nói về nó, viết về nó qua nhiều ngày.  Vậy thì trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta một tin tức tốt đẹp để chúng ta có thể chia sẻ với người khác!

          Thế tin nóng này là gì?  Là những lời của Chúa Giê-su mang sự sống đến cho những ai lắng nghe và tin vào Người.  Điều mặc khải cho ông Phê-rô biết Chúa Giê-su là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”, Đấng có “những lời đem lại sự sống đời đời” (Gio-an 6:68,69), không phải chỉ là một thông tin vào tai này rồi ra tai kia.  Trái lại, tin nóng này đã làm cho ông Phê-rô được đầy tràn ân sủng Thiên Chúa và cho ông sức mạnh để tiếp tục theo Chúa Giê-su cũng như tiếp tục theo đuổi đời sống thánh thiện.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông Phê-rô chứng tỏ mình đã được sức mạnh để nói năng với uy quyền.  Ông cũng cho thấy làm sao ông lại có thể làm cho người bất toại đã tám năm đứng dậy mà đi và cho một thiếu nữ đã chết được sống lại.  Đơn thuần chỉ là nêu danh Chúa Giê-su, ông Phê-rô đã thông truyền cho hai người này một sự sống mới.  Họ đã bước đi được và lại sống!

          Ông Phê-rô đã có thể làm được công việc Chúa Giê-su đã làm, vì ông thấy chính nhờ quyền năng của Chúa Giê-su mà điều không khả thi sẽ trở thành điều khả thi.  Mắt ông đã mở ra để nhận biết Chúa Giê-su là Đấng nào.  Hơn thế nữa, tâm hồn ông cũng mở ra đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  Và giờ đây, câu chuyện của ông được lưu giữ trong Kinh Thánh để chúng ta cũng có thể được đầy tràn lòng tin tưởng.  Chúng ta có thể làm được cùng những điều ông Phê-rô đã làm!

          Vậy đâu là tin vui cho bạn hôm nay?  Bạn hãy dành một chút thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần.  Hãy để cho lời của Người, tin tức của Người đổ đầy xuống tâm hồn bạn sự hứng khởi và lòng tin tưởng.  Đây là sức mạnh mặc khải của Thiên Chúa, là điều tất cả chúng ta đều có thể có được.  Lời Chúa, tin vui của Người, có sức mạnh biến chúng ta thành những đại sứ của Người cho trần gian này!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tỏ cho con biết Chúa là Đấng nào!  Xin ban cho con sức mạnh để con làm công việc Chúa đã làm trên thế gian này”.