Thứ Hai tuần III Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 119:23-24,26-27,29-30

 

Xin cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Ngài.  (Thánh Vịnh 119:24)

 

          Bạn có thấy nhiều lần khựng lại khi nghĩ đến việc vâng lời Chúa không?  Có thể bạn sợ rằng mệnh lệnh của Chúa sẽ ngăn cản những ước mốn hoặc làm hư kế hoạch của bạn.  Nhưng thực ra thay vì giới hạn chúng ta, “lề luật Chúa” lại giải phóng chúng ta (Thánh Vịnh 119:1).  Lề luật ấy nhằm biến đổi chúng ta thành con cái Chúa để chúng ta tìm được hạnh phúc sâu xa nhất khi sống theo đường lối Người.

          Lập đi lập lại, Thánh vịnh Đáp ca hôm nay nói đến sự cao quý của Luật Chúa.  Theo gương các sách thuộc “văn chương khôn ngoan” trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thánh Vịnh 119 trình bày sự tương phản giữa những nhân đức của “người công chính” với những nết xấu của “kẻ gian ác”.  Qua những lập lại liên tục, tất cả Thánh Vịnh đề cao những phúc lành chúng ta lãnh nhận được khi đâm rễ sâu trong Lề Luật, đó là sự tỏ bày, chỉ bảo, lời hứa, lời phán dạy, thánh chỉ, đường lối, huấn lệnh và giáo lý của Chúa.

          Mỗi đoạn trong hai mươi ba đoạn của Thánh Vịnh đều bắt đầu với một chữ trong bản mẫu tự abc của tiếng Do-thái.  Theo học giả Kinh Thánh MacKenzie ghi chú, Thánh Vịnh 119 “… là để làm nền móng hoặc khởi điểm cho việc cầu nguyện cá nhân… Tác giả chủ ý xây dựng một dàn phóng để linh hồn đạo đức có thể bay lên cao mà yêu thích chiêm ngưỡng sự tốt lành vô song của Thiên Chúa.  Người biết Người muốn làm điều gì và Người đã thực hiện điều ấy toàn hảo”.

          Tất cả 176 câu của Thánh Vịnh đều có thể được nghiền ngẫm trong một bối cảnh.  Cách tốt nhất có thể là chỉ chú tâm vào một hoặc hai đoạn mỗi ngày.  Bạn hãy đọc đi đọc lại từng lời.  Hãy xin Chúa Thánh Thần nâng tâm hồn bạn lên.  Bạn hãy để Người cho bạn thấy làm sao có thể tìm được niềm vui, hy vọng, sự sống mới và sự khôn ngoan trong Luật Chúa.  Bạn hãy xin Người giúp bạn coi những giới răn của Chúa là những quà tặng quý giá chứ không phải những gánh nặng đè bẹp bạn.  Hãy để cho những lời này “phóng” bạn vào sâu hơn trong trái tim của Chúa Cha, tức là gắn bó theo đường lối Người với tất cả niềm hân hoan!

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,

          con nguyện đi theo mãi đến cùng…

          Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,

          vì con ưa thích đường lối đó”.  (Thánh Vịnh 119:33,35)