Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 8:26-40

 

Ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ.  (Công Vụ Tông Đồ 8:39)

 

          Ngay trước lúc lên trời, Chúa Giê-su bảo các môn đệ:  “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.  Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri va cho đến tận cùng trái đất” (Công Vụ Tông Đồ 1:8).  Sách Công Vụ đầy những tường thuật sống động về các môn đệ Chúa Giê-su, họ được mạnh mẽ nhờ Thánh Thần nên đã thực thi sứ mệnh này.  Mỗi tường thuật cho thấy một khía cạnh về sức mạnh mà tất cả chúng ta được lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội.

          Khi bạn gặp từ “sức mạnh” trong Tân Ước, thường là phiên dịch của từ dunamis trong tiếng Hy-lạp, từ Anh ngữ là “dynamic”.  Cuộc gặp gỡ giữa ông Phi-líp-phê với quan thái giám của nữ hoàng nước Ê-thi-óp là một thí dụ cho thấy Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ như thế nào qua các tín hữu.  Chính Thánh Thần đã đem Phi-líp-phê đến đúng nơi đúng lúc và ban cho ông năng lực để ông có thể nói với viên quan nước Ê-thi-óp về Chúa Giê-su và đưa ông trở lại đạo.

          Không hẳn chỉ là một câu chuyện kỳ thú, tường thuật này còn cho chúng ta biết Thiên Chúa muốn ban năng lực cho chúng ta nữa.  Người muốn làm cho chúng ta mạnh mẽ để đem người khác trở về với Chúa.  Ngày nay có rất nhiều người giống như viên quan nước Ê-thi-óp, đang đợi chờ người nào đó đến cắt nghĩa cho họ hiểu về Chúa Giê-su.  Rồi như Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô đã nói, “Thế giới đang cần những người có khả năng công bố và làm chứng Thiên Chúa là tình yêu… Sứ mệnh của Giáo Hội là kéo dài sứ mệnh của Chúa Giê-su:  tức là đem tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người, rao giảng tình yêu ấy bằng lời và bằng chứng từ thực tiễn của bác ái”.

          Chúa Thánh Thần hăng say và sẵn sàng làm cho chúng ta được mạnh mẽ giống như Người đã làm cho ông Phi-líp-phê.  Rồi giống như tâm hồn quan thái giám nước Ê-thi-óp đã được chuẩn bị để tiếp nhận Tin Mừng, Thánh Thần cũng đang chuẩn bị tâm hồn những người hôm nay tìm kiếm Người.  Vậy bạn hãy nhìn chung quanh bạn.  Thiên Chúa sẽ đem người ta đến với bạn, và bạn chỉ cần dựa vào Chúa Thánh Thần và theo sự hướng dẫn của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhận ra chiều sâu của tình Chúa yêu thương những người chung quanh con.  Xin Chúa mở trí con để con đón nhận sự dẫn dắt của Thánh Thần Chúa.  Xin Chúa mở miệng con để con công bố lời Chúa ở bất cứ nơi nào Chúa muốn con đi”.