Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 9:1-20

 

“Hãy đi… và tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô”.  Nhưng ông Kha-na-ni-a thưa…  (Công Vụ Tông Đồ 9:11,13)

 

          Trước hết, chúng ta hãy suy nghĩ về điều ông Kha-na-ni-a đã không làm.  Bạn hãy xét hai cảnh tưởng tượng sau đây:

          “Nhưng ông Kha-na-ni-a thưa”… mà không một lời nào nói với Chúa.  Trái lại, ông nói với chính mình:  Trời ơi, tôi phải tưởng tượng ra mọi sự.  Chúa sẽ chẳng bao giờ sai tôi đi làm một sứ mệnh không khả thi.  Có lẽ tôi cần đi nghỉ hè, thư giãn, không phải bận tâm, vui chơi.    Hoặc:

          “Nhưng ông Kha-na-ni-a thưa” :  Lạy Chúa, không đời nào!  Sao-lô là tên sát nhân.  Con còn phải nghĩ tới vợ con của con nữa.  Sẽ thiếu tinh thần trách nhiệm nếu con dấn thân vào nguy hiểm.  Con cũng không phải là kẻ rao giảng Tin Mừng.  Chúa nên tìm người khác đi.

          Giả như Kha-na-ni-a có trả lời một trong hai cách nói trên thì chúng ta cũng có thể hiểu được ông.  Thậm chí ngay các ngôn sứ như Giô-na và Giê-rê-mi-a cũng đã cố thoái thác sứ mệnh.  Rồi đôi khi chính chúng ta cũng vậy.  Nhưng may mắn cho chúng ta, ông Kha-na-ni-a đã có nỗ lực xây dựng và chúng ta có thể áp dụng nỗ lực ấy vào lời gọi thách đố Chúa muốn chúng ta đáp lại.  Nỗ lực ấy gồm có ba yếu tố:

          Hãy nói với Chúa.  Thay vì chạy trốn hoặc bịt tai lại, ông Kha-na-ni-a đã thẳng thắn trình bày thắc mắc (Công Vụ Tông Đồ 9:13-14).  Chúa là Đấng thông biết mọi sự, nên Người đâu cần biết đến những đường lối tàn bạo của Sao-lô, nhưng ông Kha-na-ni-a thì cần phải biểu lộ cảm nghĩ của ông.  Chúng ta cũng vậy.

          Hãy lắng nghe Chúa.  Một khi chúng ta đã dốc hết mọi nỗi sợ hãi, dè dặt và thắc mắc, đây đến lúc cần lắng nghe.  Chúa Giê-su đã trả lời ông Kha-na-ni-a khi cho ông biết Sao-lô đã trở lại, từ một người bách hại trở thành một “lợi khí được tuyển chọn” để rao giảng Tin Mừng (Công Vụ Tông Đồ 9:15).  Mặc dù việc tỏ lộ này xem ra không có gì là chắc chắn, nhưng ông Kha-na-ni-a đã tin Chúa và để cho tâm trí ông thay đổi.  Đó cũng là thách đố của chúng ta nữa.

          Hãy nắm chắc lấy kế hoạch của Chúa.  Ông Kha-na-ni-a có thể mang lòng hận thù đến với Sao-lô, cách thức chúng ta thường làm khi chúng ta không thực sự có một tấm lòng.  Ông có thể ra đi một cách bực tức.  (Chúa ơi, con còn xứng đáng hơn Sao-lô chứ.  Tại sao Chúa không đưa con lên làm một tông đồ vĩ đại của Chúa?)  Nhưng ông Kha-na-ni-a đã thấy một viễn tượng và ông hoàn toàn xả thân cho viễn tượng ấy.  Chúng ta cảm nhận được tinh thần nhiệt thành và quảng đại của ông qua lời chào thăm thốt lên tự tâm hồn:  không phải là “Ê, Sao-lô, anh là một tên tội lỗi”, cũng không phải chỉ gọi trống không “Sao-lô”, nhưng là “Anh Sao-lô ơi” (Công Vụ Tông Đồ 9:17).  Thực là một khích lệ cho tất cả chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, có điều gì đó Chúa muốn con làm, và con đang phải phấn đấu.  Chúa với con có thể nói chuyện chứ?”