Thứ Hai tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:1-10

 

Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.  (Gio-an 10:3)

 

          Có thể chúng ta cảm thấy có vẻ như bị xúc phạm khi nghe Chúa Giê-su so sánh chúng ta với các con chiên.  Đúng vậy, chiên thường được coi như là những con vật ngu dốt, chỉ để chúng ta ăn thịt mà thôi.  Nhưng thực ra Chúa Giê-su lại đang ca tụng chiên là con vật thông minh.  Chúng biết không nên theo tiếng kẻ lạ, điều mà con người lại thường làm!  Nhưng những con chiên này đã quen nghe người chăn của chúng bảo chúng đừng nhận ra tiếng của người khác nữa.

          Đây chính là viễn tượng Thiên Chúa muốn thấy nơi chúng ta.  Người nắn đúc chúng ta làm con cái Người, có khả năng nghe được tiếng Người và để cho lời Người đào tạo chúng ta.  Rồi để thực hiện điều này, Người đã ban cho chúng ta một lương tâm mà Giáo Hội gọi là “cốt lõi và thánh điện bí nhiệm nhất” (Sách Giáo Lý, 1776).  Lương tâm chúng ta không chỉ là một “cái cân tội”, cho chúng ta biết một hành vi là sai hay đúng.  Nó còn là một nơi để chúng ta nghe Chúa nói rõ ràng nhất và thân mật nhất.  Đó là con người nội tâm chúng ta, nơi giúp chúng ta học hỏi về chính bản thân và nghe Chúa Cha nói cho chúng ta biết chúng ta thực sự là ai.

          Rõ ràng lương tâm giúp chúng ta làm điều tốt hơn là chỉ tránh điều xấu.  Đôi khi bạn có cảm nhận được những thúc giục bạn hãy đến với người khác đang đau khổ, hoặc đứng lên chống lại bất công không?  Những thúc giục này không phải chỉ là “phải” và “nên”.  Nhưng chúng là lời mời gọi của Thiên Chúa muốn bạn hãy dùng tài năng độc đáo để trở thành sứ điệp ân sủng và tình yêu của Người.

          Những ai đang sử dụng máy điện toán có lẽ sẽ mở các điện thư ít nhất mỗi ngày một lần hoặc nhiều lần.  Hôm nay khi bạn dành thì giờ ở với Chúa, hãy mở những “điện thư thiêng liêng”.  Chắc chắn Chúa đã gửi cho bạn một sứ điệp, có lẽ cả một tá sứ điệp!  Một số điện thư có lẽ không quan trọng, thí dụ “Hãy cầu nguyện cho người bạn vừa mất việc”, hoặc “Hãy gọi cho con của con và bảo nó là con rất yêu thương nó”. Nhưng nếu bạn trả lời những điện thư này là bạn đang thực hiện những công tác không nhỏ đâu.  Bạn đang xây dựng Nước Thiên Chúa trên trái đất đấy!

 

          “Lạy Chúa, bị phân tâm do những tiếng nói của người khác là điều dễ xảy ra.  Xin Chúa giúp con biết lắng đọng tâm hồn để nghe Chúa nói.  Ước gì con luôn nghe theo tiếng nhỏ nhẹ của Chúa và bước đi trong tình yêu và ân sủng Chúa”.