Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Suy niệm 1 Phê-rô 5:5-14

Lễ thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng

 

Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.  (1 Phê-rô 5:7)

         

          Phải, điều đó là thật:  Cha trên trời chăm sóc cho bạn!  Người chăm sóc về mọi điều bạn lo lắng và mọi sự bạn ưa thích.  Người chăm sóc cả cho những phấn đấu của bạn nữa.  Người rất âu yếm bạn khi bạn cố gắng vâng lời Người trong mọi sự.  Người chăm sóc về những vấn đề và nỗ lực của bạn để hiểu được thế nào và tại sao Người đã tạo dựng nên bạn, nói cho chính xác là dựng nên bạn để làm gì.  Rồi Người hứa, như thánh Phê-rô nói ở đây, “sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường”, ngay cả khi bạn “phải chịu khổ ít lâu” (1 Phê-rô 5:10).

          Cho dù người cha nào ở trần gian này có ưu ái và đầy lòng thương chăm sóc tới đâu đi nữa, thì điều ấy cũng khó mà tin được.  Không cần biết tuổi thơ của bạn được đối xử như thế nào, nhưng lời hứa của Tin Mừng hôm nay là bạn có thể lãnh nhận từ tay Cha trên trời bất cứ điều gì bạn không có được từ bàn tay người cha trần thế.  Lại nữa, nếu như bạn không có quan hệ tốt đẹp với cha mẹ, thì bạn vẫn có thể đặt mối quan hệ ấy dưới chân Thiên Chúa đầy yêu thương của bạn.  Thực vậy, bất cứ lãnh vực nào trong cuộc sống bạn không nắm vững được hoặc không thể làm chủ được, thí dụ việc ăn uống, cô đơn, lo lắng tài chánh, bị lạm dụng…, thì bạn đều có thể nói với Cha trên trời của bạn.

          Vậy bạn hãy đến và xin Người ban ơn khôn ngoan và hiểu biết.  Bạn hãy tìm kiếm sự can đảm để thắng vượt mọi đau đớn hoặc hãi sợ và để đối diện với những trở ngại trong cuộc sống hiện nay.  Bạn hãy xin Người ban sức mạnh và kiên trì để cố gắng vượt qua những vấn đề đi theo với những lo lắng của bạn.  Đừng sợ nói với Người về những điều xem ra quá nặng nề mà bạn không gánh nổi.  Người biết mọi nỗi âu lo của bạn và muốn làm nhẹ đi những gánh nặng của bạn.  Bạn hãy xin Cha bạn nhận lấy chúng trong bàn tay uy lực của Người, để Người có thể nâng bạn lên cao trên cả những lo lắng ấy.

          Có thể bạn bắt đầu cảm thấy ưu phiền đã được cất đi khỏi tâm hồn bạn.  Có thể bạn đang cảm thấy ăn năn hối hận vì một hận thù bạn đã giữ từ lâu hoặc một sự thúc giục hãy tha thứ cho một người làm bạn phải tổn thương.  Bạn cứ tiếp tục!  Cứ để cho nó qua đi.  Bạn hãy hối hận nếu cần và bạn sẽ thấy mình đang tiến tới sự tự do sâu xa hơn.  Cho dù bạn không lập tức nhận thấy có điều gì khác biệt thì bạn cứ tín thác nơi Người.  Đừng để điều ấy ngăn cản bạn dâng lên Người mọi âu lo của bạn.  Người thực sự chăm sóc bạn.  Người thực sự đang hành động trong sức mạnh và đức khôn ngoan trên sức bạn tưởng tượng.

 

          “Lạy Cha, xin nhận lấy đau khổ, sợ hãi và ưu phiền của con.  Xin Cha hãy thay thế chúng bằng bảo đảm do tình yêu và chăm sóc của Cha dành cho con”.