Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:1-6

 

Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.  (Gio-an 14:1)

 

          Những lời nói này có thể ý nghĩa đang khi Chúa Giê-su và các môn đệ cử hành Bữa Tiệc Ly.  Nhưng bạn có thể tưởng tượng được ngày hôm sau các môn đệ đã cảm thấy như thế nào khi Chúa Giê-su chịu đóng đinh thập giá không?  “Hãy tin.  Nhưng làm sao tin được đây?  Đấng chúng tôi hy vọng Ngài là Đấng Mê-si-a đã chết rồi.  Chúng tôi còn có hy vọng nào nữa mà tin?”

          Có khi nào bạn cảm thấy như vậy không?  Bạn rất phấn khởi và đầy mong đợi, rồi bỗng dưng mọi sự thay đổi.  Thế là bạn cảm thấy bị tổn thương và đơn độc.  Bạn cảm thấy như niềm hy vọng của bạn đã tắt ngấm rồi.  Thậm chí đang khi bạn vẫn tiếp tục sống thì một phần con người bạn giống như bị tách biệt, chôn vùi và nằm trong mộ nữa.  Nhưng ngay khi sự chết đã không giữ được Chúa Giê-su lại ở trong mộ, thì Người muốn bạn biết rằng bạn có thể tin vào Người.  Bạn vẫn còn có thể tin tưởng rằng Người sẽ phục hồi bạn và đem lại cho bạn niềm hy vọng mới.

          Có lẽ bạn có thể nghĩ đến một tình huống hiện thời, là bạn thấy khó mà chiêm niệm.  Trong thời gian thinh lặng của bạn, bạn hãy vẽ ra hình ảnh Chúa Giê-su đang ở trong phòng với bạn.  Bạn hãy nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Người khi Người chăm chú nhìn bạn.  Bạn hãy lắng nghe lời Người:  Thầy muốn con biết được sự bình an Thầy ban.  Thầy biết những đau đớn nằm ở đâu và cảm nhận thế nào là người chết.  Thầy muốn đem tới sự sống mới.  Nhưng con đừng lo lắng.  Thầy sẽ hành động chỉ khi nào con sẵn sàng.  Hoặc ngày hôm nay, tuần tới hoặc thậm chí trong những tháng tới, Thầy sẽ chờ đợi bao lâu con cần đến Thầy.  Nhưng ngay lúc này, con có thể tiến một bước nhỏ, là tin vào Thầy được không?”

          Cũng không sao nếu bạn không cảm thấy tấn tới nhiều lắm.  Nhưng bạn hãy nhớ, các môn đệ cũng chẳng dám hy vọng ngay đâu.  Bởi vì ngay đến việc tiếp nhận tình yêu của Chúa trong lãnh vực này vẫn còn là một phấn đấu, nên bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn lèo lái những cảm xúc để giữ lại một phần trái tim đã bị chôn vùi của bạn.  Bạn hãy xin Người giúp bạn mang đến cho Người hết mọi sự, nào là tuyệt vọng, chán nản, than thân trách phận, mặc cảm tội lỗi, thất vọng, tóm lại là bất cứ điều gì.  Chỉ cần bày tỏ với Người những cảm xúc này thì đã là một hành vi đức tin rồi.  Cứ dành thì giờ cho việc này, rồi bạn sẽ thấy Chúa từ từ và nhẹ nhàng hồi phục niềm hy vọng của bạn.  Bạn phải tin vào Chúa, hay là bạn đừng đọc những lời này.  Chúa Giê-su nhìn thấy lòng tin ấy và Người đang chúc lành cho nó.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con tìm lại niềm hy vọng.  Con tin rằng Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.  Lạy Chúa, xin giúp con tìm được sự sống mới ở trong Chúa”.