Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 12:44-50

 

Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. (Gio-an 12:46)

 

          Đôi khi con đường trước mặt dường như tối sầm lại.  Chúng ta có thể đang đối mặt với những thách đố như thất nghiệp, mất đi người thân yêu hoặc một mối tương quan bị đổ vỡ.  Chúng ta có thể thấy như Chúa không nghe lời chúng ta cầu xin.  Chúng ta có thể tưởng tượng ra những hố sâu tương lai và có thể chúng ta không nhìn thấy mục đích vĩnh cửu rõ ràng.

          Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta một chìa khóa giúp chúng ta nhận định ánh sáng của Người giữa mọi bóng tối đang che phủ tâm trí chúng ta:  “Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian” (Gio-an 12:47).

          Tôi đã phá đổ rồi.  Thực quá muộn để sửa chữa lại mối quan hệ ấy.  Lên án.  Bóng tối.  Nhưng bạn hãy chọn lựa chân lý này, là Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết con đường hòa giải (2 Cô-rin-tô 5:17-20).

          Thiên Chúa không để ý gì đến tôi cả.  Lên án.  Bóng tối.  Nhưng bạn hãy chọn lựa chân lý này, là “Chúa Giê-su đã đến thế gian để cứu những kẻ tội lỗi”, nhất là tôi (1 Ti-mô-thê 1:15).

          Thiên Chúa xem ra lừng khừng;  Người ở quá xa.  Lên án.  Bóng tối.  Nhưng bạn hãy chọn lựa chân lý này, là Chúa Giê-su đã hứa ở với tôi luôn luôn (Mát-thêu 28:20).  Thậm chí tôi còn có thể nắm Người trong tay khi tôi rước lễ nữa.

          Người này đâu đáng để tôi dành thì giờ cho họ.  Lên án.  Bóng tối.  Nhưng bạn hãy chọn lựa chân lý này, là đây là người con cái yêu dấu của Thiên Chúa.  Chúa Giê-su có thể giúp tôi khám phá làm thế nào để tôn trọng họ.

          Nếu có tư tưởng nào như trên đây làm cho bạn cảm nghĩ như vậy, thì hôm nay bạn hãy ngước mắt lên!  Chúa Phục sinh của bạn đang đến với bạn, hai tay Người dang rộng.  Bạn hãy tiến lên một bước và đặt bàn tay bạn vào bàn tay của Người.  Người biết rõ con đường trước mặt và Người đã hứa không để bạn mồ côi đâu.  Mục đích cuối cùng là được kết hiệp vĩnh viễn với Người còn vinh quang hơn bạn tưởng, nhưng hành trình tới đó cũng tràn đầy ánh sáng của Người.  Ngay bây giờ, Chúa Giê-su đang chờ đợi bạn sống trong ánh sáng sự hiện diện của Người.  Ngay bây giờ, Người mời gọi bạn hãy để tình yêu của Người thay đổi cách bạn nhìn mọi sự.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ánh sáng đời con.  Xin cho ánh sáng ơn cứu độ của Chúa giải phóng con và biến đổi con”.