Chúa Nhật tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 13:31-35

 

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là… anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.  (Gio-an 13:34)

 

          Người ta nói những người đã kết hôn với nhau lâu năm cũng bắt đầu giống nhau.  Chẳng biết có thật về thể lý hay không, nhưng có lẽ đúng khi một cặp vợ chồng yêu thương nhau qua nhiều năm trời thì bắt đầu suy nghĩ giống nhau.  Họ chia sẻ cùng một ước muốn và mục đích.  Họ có khuynh hướng chọn lựa giống nhau.  Thậm chí chưa nói hết câu họ đã hiểu nhau rồi!

          Phải, nếu điều này là thật trong mối tương quan vợ chồng thì chắc chắn cũng thật trong mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Giê-su.  Đúng vậy, Giáo Hội là Hiền Thê của Chúa Ki-tô.  Điều ấy có nghĩa là làm người yêu dấu của Chúa, chúng ta phải trở nên giống như Chúa mỗi ngày một hơn.

          Nhưng làm sao chúng ta thực hiện được điều này?  Bằng cách yêu thương người khác như Chúa Giê-su yêu thương chúng ta.

          Đây là điều răn mới!  Tất cả chúng ta đã nghe giới răn trọng nhất dạy chúng ta hãy yêu thương tha nhân như yêu chính mình.  Nhưng Chúa Giê-su đưa điều này đi xa hơn nữa khi Người nói với các môn đệ trong đêm trước khi Người chịu chết.  Người muốn chúng ta hãy yêu thương như Người yêu thương.  Đây là điều làm cho chúng ta thành những kẻ đặc biệt thuộc về dân thánh Người, tức Hiền Thê của Người.  Đây cũng là điều giúp chúng ta bắt đầu giống như Người:  yêu thương như Người yêu thương!

          Nếu bạn muốn biết tình yêu của Chúa Giê-su như thế nào, hãy làm một bản danh sách!  Bạn hãy nghĩ đến những đoạn Kinh Thánh đánh động tâm hồn bạn.  Bạn cũng nghĩ đến những cảm nghiệm của bạn về Chúa.  Bạn hãy viết xuống những lời mô tả cảm nghiệm ấy thế nào.  Tình yêu của Người có quảng đại không?  Có tha thứ không?  Có cảm thông không?  Tình yêu ấy có trung thành không?  Đáng tin tưởng không?  Trong trắng không?

          Tiếp đến, bạn hãy cảm tạ Chúa Giê-su về cách thức Người yêu thương bạn, rồi xin Người đưa cùng một tình yêu ấy vào trong tâm hồn bạn.  Bạn hãy chọn lấy một cách mô tả tình yêu của Chúa để thực hành trong ngày hôm nay.  Đấy là điều sẽ làm cho bạn thành một phần tử của Hiền Thê Chúa Ki-tô.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa lấy tình yêu của Chúa mà đâm thấu trái tim con.  Lạy Chúa, xin hãy đến và trải rộng tình yêu của con, để con cũng có thể đổ tràn tình yêu của con sang những người khác.  Con muốn phản ánh hình ảnh Chúa trong thế giới này!”