Thứ Ba tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 14:19-28

 

Hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông và việc Người đã mở cửa đức tin đón nhận Dân ngoại.  (Công Vụ Tông Đồ 14:27)

 

          Trở lại An-ti-ô-khi-a, Phao-lô và Ba-na-bê tường trình rất đầy đủ cho các vị kỳ mục đã sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng.  Chắc chắn các ngài đã chia sẻ những câu chuyện lạ lùng về việc Thiên Chúa đã dẫn dắt các ngài vào những miền đất mới và linh hứng cho việc giảng dạy của các ngài.  Các ngài nói về những phép lạ chữa lành Thiên Chúa đã thực hiện, kể luôn việc Thiên Chúa đã phục hồi cho Phao-lô sau khi kẻ thù của ngài tưởng họ đã giết được ngài rồi (Công Vụ Tông Đồ 14:19-20).  Thiên Chúa đã mở hết cánh cửa này tới cánh cửa khác, nhất là những cánh cửa dẫn vào tâm hồn những ai đã nghe giảng về Chúa Giê-su lần đầu tiên và trở thành tín hữu.

          Trong Năm Đức tin này, Thiên Chúa sẵn sàng mở ra cho chúng ta hết cửa này đến cửa khác.  Người muốn ban cho chúng ta thật nhiều cơ hội để chia sẻ đức tin với những người chung quanh.  Bạn hãy nhớ:  nếu Chúa Giê-su có thể đi qua những bức tường để đến với người ta, thì Người cũng có thể đem bạn đến những chỗ mới để bạn mang sứ điệp về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến với những người ở đó.

          Vậy đâu là những cánh cửa mở ra trước mặt bạn?  Có lẽ bạn đang cử hành phụng vụ với những anh chị em giáo dân mới vào Giáo Hội đêm Vọng Phục Sinh vừa qua.  Những câu chuyện của họ vừa mở đầu.  Có thể Chúa xin bạn cùng đồng hành với họ trong đức tin và nâng đỡ họ trong cuộc sống mới.  Có lẽ một khóa học hỏi Kinh Thánh vừa bắt đầu trong giáo xứ và bạn cảm nhận cơ hội muốn tham gia để có thể chia sẻ câu chuyện của mình với anh chị em giáo xứ và bạn được củng cố nhờ chứng từ đức tin của họ.  Có thể bạn cảm thấy được mời gọi hãy đến với một người thiếu thốn, hoặc chia sẻ với một bạn đồng nghiệp trong sở đang lo âu để họ nhận ra lòng từ ái và cảm thương của Thiên Chúa khi bạn lắng nghe họ và cầu nguyện với họ.

          Thánh Phao-lô và Ba-na-bê đã bước qua cánh cửa đức tin khi các ngài lên đường truyền giáo.  Khi bước qua cánh cửa của chúng ta, chúng ta cũng sẽ gặp được những việc lạ lùng để tường trình.  Vậy bạn hãy thử đi, rồi bạn sẽ thấy những điều xảy ra.  Các khả năng thì vô hạn, giống như Thiên Chúa vậy!

 

          “Lạy Cha, Cha chưa kết thúc công việc với con đâu!  Xin Cha giúp con biết can trường để bước qua những cánh cửa Cha mở ra cho con”.