Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:1-10

 

Lập tức chúng tôi tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.  (Công Vụ Tông Đồ 16:10)

 

          “Con có nghe ta nói không?  Con đang lắng nghe đấy chứ?”  Điều này giống như một cô giáo hoặc một bà mẹ đang nói phải không?  Nhưng không phải chỉ có trẻ em mới cần học biết liên hệ giữa nghe và lắng nghe.  Lúc nào chúng ta cũng có thể nghe người khác nói, nhưng nếu chúng ta muốn có một tương quan với ai thì chúng ta cần phải tích cực lắng nghe nữa.  Điều này là thực không ở đâu cho bằng ở trong mối tương quan giữa chúng ta với Chúa.

          Khi lắng nghe Chúa, thì đôi lúc khó khăn là chúng ta không luôn biết được lắng nghe để làm gì.  Đó là vì Chúa thường “nói” theo cách không thuận với tai chúng ta.  Thêm vào đấy là sự kiện chúng ta không sẵn sàng nên khó để chúng ta nhận ra tiếng Người khi Người nói.  Giống như các học sinh khắp nơi, chúng ta chưa học được nghệ thuật lắng nghe, rồi cũng giống như các em, chúng ta cứ vội cho rằng Cha chúng ta chuẳng có gì để nói cả.

          Nhưng sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy các tông đồ đã học lắng nghe Chúa Thánh Thần, điều mà chúng ta cũng có thể học.  Vì muốn thực hiện công việc thăm dò truyền giáo, Phao-lô và các bạn đồng hành cần được Chúa Thánh Thần luôn luôn hướng dẫn.  Bạn có thể tưởng tượng họ đã học hỏi từ ông Phê-rô và Gio-an cũng như từ các môn đệ nguyên thủy của Chúa thói quen cầu nguyện, đồng hành và học hỏi Kinh Thánh (Công Vụ Tông Đồ 2:42).  Nhưng họ cũng học những cách thức khác, thí dụ rút thăm (1:26), mở lòng để thiên thần dẫn dắt (8:26) và ngay cả tìm hiểu ý nghĩa các thị kiến nữa (9:3; 10:11)!

          Hiện thời có thể chúng ta không có những thị kiến hay thiên thần loan báo, giống như Phao-lô, Lu-ca và những vị khác đã được, nhưng nếu chúng ta tỉnh thức, chúng ta cũng sẽ gặp được những dấu chỉ khác.  Dĩ nhiên chúng ta có thể mong nghe được Chúa nói qua Kinh Thánh và Giáo Hội.  Nhưng chúng ta cũng có thể nghe Người nói qua những hoàn cảnh, những anh chị em tín hữu, qua cả những vẻ đẹp và huy hoàng của thiên nhiên nữa.  Chúa muốn dạy chúng ta và hướng dẫn chúng ta, và Người sẽ thực hiện những việc này bằng nhiều cách.  Vậy hôm nay bạn hãy quan sát và lắng nghe, rồi hãy tìm xem Chúa cần nói điều gì với  bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con tin Chúa muốn phán dạy con.  Xin Chúa dạy con biết lắng nghe Chúa”.