Thứ Hai tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 14:5-18

 

Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta.  (Công Vụ Tông Đồ 14:11)

 

          Một vị thánh quen thuộc nhất trong Giáo Hội là thánh An-tôn Pa-đu-a (1195-1231), nổi tiếng với tài giảng dạy mạnh mẽ và hay làm phép lạ.  Ngài đã được dân chúng Pa-đu-a yêu mến đến nỗi khi ngài qua đời, họ đã phá cả cửa tu viện để được vào viếng thi thể ngài.  Thậm chí người ta còn phá sập luôn cây cầu đã được dựng để đưa xác ngài đi an táng nữa!  Khi thánh An-tôn vừa được an táng xong là các phép lạ liền xảy ra.  Các cuộc chữa lành rất lạ lùng đến nỗi chưa đầy một năm sau khi chết, ngài đã được phong hiển thánh. 

          Lòng sùng kính thái quá dân chúng dành cho thánh An-tôn sau khi ngài qua đời cũng tương tự như lòng ngưỡng mộ thánh Phao-lô được kể lại trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Nếu được, có lẽ dân chúng thành Lýt-ra đã thờ kính Phao-lô vì ngài chữa lành cho một người bại liệt rồi.  Nhưng thánh Phao-lô đã hướng dẫn họ ra khỏi việc sùng bái ngẫu tượng.  Ngài chỉ là một con người bình thường giống như họ mà thôi!

          Chúng ta có ngưỡng mộ thánh Phao-lô hoặc An-tôn cách mấy, thì một trong những nguy hiểm lớn lao chúng ta phải đối phó, đó là bị cám dỗ đặt vị thánh lên bệ quá cao.  Chúng ta có thể nghĩ rằng mình sẽ chẳng khi nào trở thành một vị thánh!  Nhưng điều ấy không đúng!  Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta là những người có khả năng “chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng” (Cô-lô-xê 1:12).  Người đã ban cho chúng ta khả năng biểu dương vinh quang Thiên Chúa và làm gương mẫu thánh thiện cho những người chung quanh.  Bạn đã đọc chính điều ấy, là Thiên Chúa đã ban cho bạn cùng một quyền lực giống như thánh Phao-lô và An-tôn, cũng như toàn thể các thánh, quyền lực của sự phục sinh.

          Cách sử dụng quyền lực ấy đối với chúng ta có thể mỗi người một khác.  Nếu hôm nay bạn đi làm, bạn có thể làm cho công việc của bạn tỏa sáng, nghĩa là bạn sẽ làm công việc ấy ở cấp độ hoàn hảo chứng tỏ bạn đang thực sự làm việc cho ai.  Nếu bạn đang chăm nom con cái, bạn có thể là ánh sáng giúp chúng yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn.  Nếu bạn săn sóc người đau yếu, bạn có thể cầu nguyện cho họ và còn có thể cầu nguyện với họ để xin ơn chữa lành nữa.  Tất cả là một sự kiện đơn giản:  bạn càng sẵn sàng để cho Chúa hành động qua bạn, vâng, qua bạn, thì Người càng sử dụng bạn nhiều hơn!

 

          “Lạy Chúa, con muốn làm một vị thánh.  Con muốn tận dụng những ân huệ Chúa ban cho con.  Xin Chúa hãy đến và để ánh sáng Chúa chiếu tỏa nơi con!”