Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:6-14

Lễ thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ

 

Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.  (Gio-an 14:8)

 

          Chúng ta không biết chắc chắn điều gì đã xảy ra cho cả hai vị tông đồ này sau khi Chúa Giê-su sống lại.  Tuy nhiên, Tin Mừng thánh Gio-an cho chúng ta biết một vài điều về tông đồ Phi-líp-phê.  Trong một vài dịp, ngài đã có thể phát biểu những gì các bạn khác đang suy nghĩ hoặc thán phục.  Chúng ta chỉ có thể hy vọng câu trả lời của Chúa Giê-su sẽ động viên tất cả các tông đồ trên hành trình đức tin của họ, nhất là ông Phi-líp-phê, người dám nêu lên những câu hỏi.

          Ngay lúc khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-su, ông Phi-líp-phê là người đã nói với anh bạn Na-tha-na-en về vị ráp-bi xuất thân từ Na-da-rét (Gio-an 1:43-46).  Thay vì tranh cãi thần học, ông chỉ mời Na-tha-na-en hãy đích thân đến gặp Chúa Giê-su.  Rồi Chúa Giê-su, Đấng đã biết quá rõ con người của Na-tha-na-en, sẽ hành động tiếp theo.

          Trước khi Chúa Giê-su làm phép lạ bánh hóa nhiều cho đám đông dân chúng, Người hỏi ông Phi-líp-phê xem họ có thể tìm đâu ra đủ bánh cho mọi người (Gio-an 6:5).  Ông Phi-líp-phê nói lên những gì mọi người đang suy nghĩ:  Không cách nào tìm được!  Nhưng rồi ông theo chỉ dẫn của Chúa Giê-su và tham gia vào một phép lạ mặc khải về một thứ lương thực sẽ tồn tại muôn đời.  Khi một nhóm người dân ngoại gốc Hy-lạp muốn gặp Chúa Giê-su, ông Phi-líp-phê đã đến gặp Thầy để nói thay cho họ (Gio-an 12:20-22).  Rồi trong bài đọc hôm nay, chính ông Phi-líp-phê là người nài xin Chúa điều mà tất cả anh em đều muốn:  “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” (14:8).

          Ít khi Chúa Giê-su trả lời thẳng những câu hỏi của Phi-líp-phê.  Phi-líp-phê phải lắng nghe và suy nghĩ về những lời của Chúa trước khi hiểu được Người muốn nói gì.  Chúng ta không biết được động lực nào thúc đẩy những người Hy-lạp và hầu hết những người có mặt trên đồi hôm ấy muốn gặp Chúa, nhưng chúng ta biết chắc chắn là ông Phi-líp-phê ý thức rõ ông sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa Giê-su.

          Có lẽ bạn hãy sử dụng phương thức hữu hiệu của ông Phi-líp-phê mà đặt ra những câu hỏi cho Chúa, ngay cả khi bạn đem người khác đến với Người.  Đôi khi điều ấy có nghĩa là phải kiên trì trong cầu nguyện cho đến khi bạn nghe Chúa trả lời cho những mối quan tâm sâu xa của bạn.  Đôi khi điều ấy cũng có nghĩa là cầu nguyện cho người nào đó một cách thầm lặng trong tâm hồn bạn, rồi những lúc khác, điều ấy có nghĩa là bạn đến với Kinh Thánh để phát triển hiểu biết của bạn.  Hoặc đôi khi điều này cũng có nghĩa là bạn hỏi một người bạn của mình “chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện về việc này không?”, rồi dâng một lời nguyện đơn sơ.  Dù làm gì đi nữa, ban hãy mời Chúa ở với bạn và hãy xem những điều Người thực hiện.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết làm một người bạn đích thực, giống như thánh Phi-líp-phê đã là một người bạn đích thực vậy”.