Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 15:1-6

 

Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.  (Công Vụ Tông Đồ 15:6)

 

          Thánh Phao-lô và Ba-na-bê lên Giê-ru-sa-lem với một vấn đề nóng bỏng.  Một số tín hữu từ Giu-đê đã tới An-ti-ô-khi-a, nơi hai ông Phao-lô và Ba-na-bê dẫn dắt giáo hội.  Họ bắt đầu nói với các tín hữu gốc dân ngoại nếu muốn được cứu độ thì cần phải chịu cắt bì và tuân thủ Luật Mô-sê.

          Như bạn có thể tưởng tượng, điều này đã gây nên rất nhiều lộn xộn, cho nên hai vị Tông Đồ đã quyết định đưa vấn đề ra cho ông Phê-rô và các vị lãnh đạo khác của giáo hội Giê-ru-sa-lem cứu xét.  Các vị Tông Đồ này cùng nhau xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

          Nhưng các Tông Đồ và kỳ mục đã không đưa ra câu trả lời vấn đề về chính sách của Giáo Hội.  Mục đích cao cả hơn họ nhắm tới là duy trì sự hiệp nhất của Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.  Họ đã hiểu kho tàng quý giá được trao ban cho họ, nên họ làm tất cả những gì có thể để gìn giữ và bảo vệ kho tàng này.  Họ có thể thấy vấn đề cắt bì đe dọa sự phân rẽ Giáo Hội, với lại nó cũng đe dọa đức tin của những bổn đạo mới là những phần tử rất dễ bị tổn thương.  Cho nên họ đã họp nhau lại như anh em trong Chúa, để nói, cầu nguyện và lắng nghe Chúa Thánh Thần.

          Trong cuộc sống, hết thảy chúng ta sẽ phải đối diện với những thử thách.  Vào những lúc ấy, thật sống động biết bao khi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta!  Cũng thật sống động nếu chúng ta biết ở bên cạnh anh chị em trong Chúa!  Bạn không thể biết được đâu là những lời khôn ngoan và khích lệ họ có thể dành cho bạn, những lời từ chính Chúa!  Những câu chuyện trong Công Vụ Tông Đồ cứ lập đi lập lại, tiếp tục nói với chúng ta rằng khi tìm đến Chúa Thánh Thần và hiệp nhất với nhau, thì Chúa sẽ cho chúng ta được đầy tràn sự sống và sức mạnh của Người.

          Chúa dùng nhiều cách đề dẫn dắt chúng ta, nhưng chẳng có cách nào thoải mái và chắc chắn hơn là khi Người chọn nói với chúng ta qua một người bạn thân hoặc một người trong gia đình.  Vậy bạn hãy theo phương thức của thánh Phao-lô và Ba-na-bê.  Hãy đến gần Chúa Thánh Thần bằng cách ở bên cạnh những anh chị em trong Chúa Ki-tô.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã hứa ban cho con ơn khôn ngoan và sức mạnh.  Xin Chúa mở tai con để con có thể nghe được tiếng Chúa.  Xin mở tâm hồn con để con biết tín thác Chúa một cách sâu xa hơn”.