Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 18:23-28

 

Với tâm hồn nồng nhiệt, ông A-pô-lô thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-su.  (Công Vụ Tông Đồ 18:25)

 

          Một thanh niên mới được rửa tội để gia nhập Giáo Hội Công giáo.  Mẹ anh hỏi:  “Tại sao con lại theo đạo?”  Anh trả lời:  “Vì con tin rằng Chúa Giê-su Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại từ kẻ chết để ban cho chúng ta sự sống đời đời!”  Nhận thức xác tín và tin tưởng của đứa con, bà hiểu rằng một điều gì đó còn hơn cả một “giai đoạn” tôn giáo đang diễn tiến.  Một điều gì đó đích thực đã xảy ra và bà muốn học hỏi về điều ấy hơn nữa.

          Nhìn vào bài đọc hôm nay, chúng ta có thể tưởng tượng thấy các bạn hữu của ông A-pô-lô không phải chỉ hiếu kỳ mà thôi.  Chúng ta không biết chắc chắn họ đã phản ứng như thế nào, nhưng đều hiểu rằng bà Pris-ki-la và ông A-qui-la đã có ấn tượng tốt đến nỗi hai người dẫn dắt A-pô-lô và còn giúp ông trở thành một người rao giảng Tin Mừng thật hữu hiệu.  Mặc dù không nói lên được tất cả những điểm chi tiết, nhưng A-pô-lô đã có được một thái độ đúng đắn.  Ông muốn gieo rắc Tin Mừng và đó là điều quan trọng nhất.

          Chúng ta biết được nhiều điều về ông A-pô-lô.  Dù ông không được đào tạo đầy đủ, nhưng đã có can đảm và quyết tâm đem người khác đến với Chúa Giê-su và Giáo Hội.  Quả thực có rất nhiều điều đi theo với việc rao giảng Tin Mừng:  không phải chỉ những lời chúng ta nói, mà còn có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và chứng từ của đời sống chúng ta nữa.  Tuy nhiên như Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI nói, ngay cả chứng từ trung thực nhất cũng không đủ hữu hiệu nếu không có “một lời công bố về Chúa Giê-su thật rõ ràng và đồng thanh”.  Tại một thời điểm nào đó, chúng ta cần phải nói cho người ta biết chúng ta đang cảm thấy phấn khích về điều gì và về Đấng nào!

          Nhiều người chúng ta đã là những chứng nhân tốt.  Chúng ta đang cố gắng lớn lên trong đường nhân đức, chăm sóc gia đình và phục vụ tha nhân.  Người ta có thể nhận thấy điều ấy.  Nhưng họ cũng cần được biết Đấng đứng sau tất cả những sự kiện ấy nữa.  Vậy bạn có sẵn sàng nói cho người ta biết không?  Giống như ông A-pô-lô, bạn không cần phải được đào tạo đầy đủ.  Bạn chỉ cần tìm ra một cách thức thích hợp để chia sẻ về Đấng quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, là Chúa Giê-su.  Vậy bạn hãy cầu xin để có được đúng lời và đúng lúc mà nói.  Rồi khi tới việc, đừng sợ gì cả.  Chúa Ki-tô đang ở với bạn và Người sẽ cho bạn cơ hội ấy để làm sứ giả ân sủng và bình an của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin làm cho những ước ao của con được mạnh mẽ để con chỉ cho người khác thấy đường bước vào vương quốc Chúa.  Xin giúp con nhớ rằng con đã từng giống như họ, chỉ biết đợi chờ người nào đó đến giới thiệu con với Chúa mà thôi”.